Nakło nad Notecią: Wspólne posiedzenie Komisji Bezpieczeństwa i Porządku oraz PZZK

1 czerwca 2023 roku na Przystani Powiat Nakielski odbyło się wspólne posiedzenie Komisji Bezpieczeństwa i Porządku oraz Powiatowego Zespołu Zarządzania Kryzysowego. Obradom przewodniczył Tadeusz Sobol – Starosta Nakielski. W spotkaniu uczestniczył także Tomasz Miłowski – Wicestarosta Nakielski, przedstawiciele burmistrzów i wójta gmin z obszaru powiatu nakielskiego oraz przedstawiciele gminnych zespołów interdyscyplinarnych.

Podczas posiedzenia przedstawiona została informacja na temat funkcjonowania Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Nakle nad Notecią (PCPR). Informację przedstawił Pan Marek Durałek – dyrektor jednostki. Następnie omawiano temat przemocy w rodzinie. W powyższym temacie Dyrektor PCPR oraz przedstawiciele zespołów interdyscyplinarnych w gminach przedstawili informacje o podejmowanych działaniach w celu ograniczenia tego zjawiska oraz o sposobach pomocy ofiarom przemocy.

Następnie członkowie komisji i zespołu po zapoznaniu się z informacją przedstawioną przez Pana Piotra Kwiatkowskiego – Powiatowego Lekarza Weterynarii w Nakle nad Notecią, pozytywnie ocenili stan bezpieczeństwa sanitarno-weterynaryjnego na terenie powiatu nakielskiego. Ponadto Komisja Bezpieczeństwa i Porządku pozytywnie oceniła pracę Powiatowego Inspektoratu Weterynarii w Nakle nad Notecią.

Komisja i zespół zapoznały się także z informacją o funkcjonowaniu ratownictwa medycznego na terenie powiatu nakielskiego oraz o zakresie usług świadczonych przez Nowy Szpital w Nakle i Szubinie.

 

tekst: Dariusz Domek – Starostwo Powiatowe w Nakle nad Notecią

zdjęcia: nadesłane