Naklo (Słowenia): Koncert w kościele św. Piotra

W środę, 7 czerwca 2023 roku wieczorem w kościele parafialnym pw. św. Piotra w Naklo mieszkańcy mogli wysłuchać koncertu młodych wokalistów, którzy nadali sobie nazwę Naklan Ropotulje. Koncert nosił nazwę  „Śpiewajcie, śpiewajcie ptaszki”. Ewa, Laura, Julija, Neža, Urša, Žana i Pavla śpiewają w chórze. Na ostatnim konkursie śpiewaków ludowych otrzymali złote wyróżnienie. Środowy koncert zaimponował publiczności. Występ uświetniło trio FS Podkuca, w którym na akordeonie, skrzypcach i organach wystąpili Laura i David oraz Žan. Występ Lary na organach był wyjątkowym doświadczeniem. Po wszystkich występach nastąpiły zasłużone wielkie brawa.

Obcina Naklo