Niemcy inwestują w bratni dla Kanału Bydgoskiego kanał

Starszym bratem Kanału Bydgoskiego jest Kanał Finow zbudowany na początku XVII wieku na zachód od Odry. Kanał Finow stracił na znaczeniu w pierwszej połowie XIX wieku, gdy oddano do użytku prawie równoległy kanał Odra-Hawela. Obecnie Kanał Finow posiada klasę Ib, czyli niższą od tej w jakiej znajduje się droga wodna E-70 w Polsce w ramach Kanału Bydgoskiego.

Natomiast niemiecki kanał Odra-Hawela posiada na części III klasę żeglowności, zaś na pozostałej nawet V. Dostosowanie polskiego odcinka drogi E-70 do wyższej klasy niż II wymagać będzie budowy równoległej do Kanału Bydgoskiego drogi wodnej. W czasie okupacji powstała koncepcja budowy kanału pomiędzy Bydgoszczą i Fordonem (wówczas niezależnego miasta), która pozwalała rozwiązać problem z niekorzystnym dla żeglugi uwarunkowaniem Brdy.

Kanał Bydgoski według polityki państwa polskiego ma utrzymać II klasę żeglowności i służyć głównie turystyce. Stąd też wraz z Kanałem Finow może budować ofertę turystyczną. W ostatnim czasie władze niemieckiego powiatu Barnims w Brandenburgii doprowadziły do założenia stowarzyszenia „Unser Finowkanal” (Nasz kanał Finow). Stowarzyszenie ma otrzymać na opiekę nad kanałem 10 mln euro, z czego 45% pokryje rząd federalny w Berlinie, 50% Brandenburgia, a pozostałą część samorządy niższego szczebla.

Zawiązanie stowarzyszenia miało miejsce na sympozjum, na które zaproszono również gości z Bydgoszczy, z uwagi na przebiegający kanał.

Chcą wpisać kanał do UNESCO

Stowarzyszenie „Unser Finowkanal” stawia sobie za cel zapisanie Kanału Finow w światowym rejestrze dziedzictwa UNESCO. Od wielu lat takie działania podejmowane są też w Polsce w sprawie Kanału Bydgoskiego. Z racji tego, że jeszcze nieco ponad 100 lat temu oba kanały tworzyły jeden gospodarczy organizm, być może podjęcie wspólnych starań ułatwią o osiągnięcie tych celów.

Łukasz Religa – Portal Kujawski.pl

zdjęcia Kanału Fidow – źródło: Eberswalde