Obowiązujące stawki za odpady na rok 2020 w gminie Nakło nad Notecią

Informujemy, iż zgodnie z Uchwałą nr XIV/341/2019 Rady Miejskiej w Nakle nad Notecią z dnia 28 listopada 2019 r. w sprawie ustalenia wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, od 1 stycznia 2020 roku obowiązują niżej wymienione stawki opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi:

  • 18,00 zł/m-c za osobę w przypadku osób segregujących odpady, zamieszkujących daną nieruchomość;
  • 9,00 zł/m-c za piątą i każdą następną osobę, zamieszkującą tę samą nieruchomość jednorodzinną lub jeden lokal mieszkalny w budynkach wielolokalowych, jeżeli odpady komunalne są zbierane w sposób selektywny;
  • 36,00 zł/m-c za osobę w przypadku osób  niesegregujących odpady, zamieszkujących daną nieruchomość.

Aktualny harmonogram odbioru odpadów komunalnych na I półrocze 2020 roku dostępny jest na stronie www.naklo.pl (Gospodarka//Czystość/Harmonogram) lub pod linkiem.

Urząd Miasta i Gminy Nakło nad Notecią