Odbudowa i remont zniszczonej kotłowni centralnego ogrzewania Szkoły Podstawowej w Witosławiu

W dniu 25.11.2019r. miał miejsce odbiór końcowy zadania polegającego na odbudowie i remoncie zniszczonej kotłowni centralnego ogrzewania Szkoły Podstawowej w Witosławiu gm. Mrocza.
Konieczność wykonania prac podyktowana była złym stanem technicznym kotłowni wynikającym z zalania pomieszczeń kotłowni wraz z urządzeniami podczas nawałnicy z 11 na 12 sierpnia 2017 oraz towarzyszącym jej huraganowym wiatrom i nawalnym deszczom.
Inwestycja polegała na demontażu istniejącego kotła olejowego, instalacji centralnego ogrzewania w kotłowni wraz z armaturą oraz instalacji wodociągowej oraz ciepłej wody użytkowej wraz z zasobnikiem i odpowiednią armaturą. W ramach zadania wykonano ponadto prace remontowe polegające na ułożeniu odpowiednich izolacji poziomych i pionowych. Ściany i posadzki pomieszczeń kotłowni wyłożono płytkami gresowymi oraz zagruntowano i pomalowano powierzchnie nieobłożone płytkami. W poddanych pracom remontowym pomieszczeniach kotłowni zamontowano nowy kocioł olejowy wraz z niezbędną instalacją.
Zadanie wykonywał Zakład Gospodarki Komunalnej w Mroczy sp. z o.o. za kwotę 98.832,98 zł.

UMiG Mrocza