Ogłoszenie Burmistrza Miasta i Gminy Nakło nad Notecią

Burmistrz Miasta i Gminy Nakło nad Notecią zaprasza osoby zainteresowane prowadzeniem żłobka w rozumieniu ustawy z 4 lutego 2011 r. o opiece nad dziećmi w wieku do lat trzech (dalej u.o.d.) do składania wniosków o oddanie nieruchomości położonej w miejscowości Paterek Osiedle Jana III Sobieskiego, na działce o numerze ewidencyjnym 344/29 o powierzchni 6532m²  w najem/dzierżawę.

Wnioski należy składać w budynku głównym Urzędu w Biurze Obsługi Mieszkańców najpóźniej do 28 lutego br. Wszelkich informacji można uzyskać pod numerem telefonu 52 386 79 48 oraz 52 386 79 47.

źródło: Urząd Miasta i Gminy Nakło nad Notecią