„Pałucki podkoziołek” w Gminnym Centrum Kultury i Biblioteki w Kcyni

Stowarzyszenie Miłośników Regionalnego Zespołu Pałuki w Kcyni zainaugurowało realizację projektu pn.  „Z Pałukami tanecznie i śpiewająco przez pałuckie tradycje i nie tylko…”, dofinansowanego z budżetu gminy w ramach otwartego konkursu ofert nr 2/2020 Kultura i dziedzictwo narodowe.  Projekt zakłada udział mieszkańców w wydarzeniach, które wiążą się ściśle z pałucką tradycją i kulturą. W piątek, w ramach inicjatywy odbył się tzw. „Pałucki podkoziołek” czyli ostatki. Zgodnie z pałucką tradycją – pochody przebierańców na Pałukach odbywały się zawsze w zapustny wtorek, czyli ostatniego dnia karnawału. W zabawie, w tym również w tej mającej miejsce w GCKiB, uczestniczyli: koza, Cyganka, bocian, koń lub niedźwiedź, diabeł, Żyd, dziad i baba. Przybyłych gości (przypominamy, iż w wydarzeniu bezpłatnie mógł wziąć udział każdy zainteresowany mieszkaniec, bez względu na wiek, wystarczyło wcześniej odwiedzić GCKiB celem uzyskania tzw. „wejściówki”), powitali: Dyrektor GCKiB w Kcyni p. Ilona Kurdelska, Prezes Stowarzyszenia p. Barbara Borowska, Przewodniczący Rady Miejskiej w Kcyni p. Jan Kurant, który przybliżył przybyłym tradycję podkoziołka na Pałukach. Wspaniałe przedstawienie w wykonaniu członków Zespołu Pałuki wzbudziło ogromne zainteresowanie i zostało nagrodzone gromkimi brawami. Następnie na uczestników podkoziołka czekały specjały m.in. pyszne pączki, pachnące chruściki, chleb ze smalcem. Nie zabrakło śpiewów, tańca i konkursu piosenki pałuckiej „na dwa stoły” prowadzonego przez niezastąpioną p. Marię Kordyś (przebraną fantastycznie za diabła). Wszyscy wspaniale się bawili. W ramach projektu na mieszkańców czekają jeszcze „Przywoływki Wielkanocne” oraz wydana zostanie płyta ze ścieżką instrumentalną Zespołu Pałuki.

materiał: E. Hałas