Podpisano dwie umowy na remonty dróg

Dzisiaj, 11 marca 2020 roku, w gabinecie burmistrza Miasta i Gminy Nakło nad Notecią Sławomira Napierały, podpisano umowy na wykonanie remontów dróg.

Pierwsze zadanie dotyczy odbudowy zniszczonej drogi gminnej nr 090332C Występ – Chobielin, na odcinku 594 mb na działce o nr ewidencyjnym 328, obręb Występ gmina Nakło nad Notecią – zniszczonej wskutek nawałnicy w sierpniu 2017 roku. Wykonania zadania za kwotę 197 645,69 złotych brutto podjęła się firma Agnieszka Szymczak z siedzibą w Nakle nad Notecią. Termin wykonania prac do dnia 22 kwietnia 2020 roku. Zadanie jest dofinansowane ze środków Funduszu Solidarności Unii Europejskiej.

Drugie zadanie dotyczy przebudowy ulicy Nowy Świat w Nakle nad Notecią. . W wyniku przeprowadzonego przetargu wyłoniono firmę INOPLANT Sp. z o. o., Sp. komandytowa z Sójkowa. Umowę podpisał prezes zarządu spółki – Dariusz Grześkowiak.  W ramach prac zostanie wykonana budowa drogi gminnej wraz z odtworzeniem nawierzchni po wykonanych robotach związanych z budową kanalizacji deszczowej. Termin realizacji ustalono na okres od 1 sierpnia do 30 października 2020 r., a wartość inwestycji wynosi 316 986,95 złotych brutto.

foto2foto3foto4Urząd Miasta i Gminy Nakło nad Notecią