Podsumowanie osiągnięć 2018/2019 i nagroda od REMECO

W piątek 14 czerwca 2019 roku uczniowie i nauczyciele ZSP w Samostrzelu spotkali się w auli, aby podsumować uczniowskie osiągnięcia w minionym roku szkolnym. Pani wice dyrektor Ewa Makowska zaprezentowała wyniki i sukcesy uczniów na tle szkoły. Spotkanie uświetnił pan Remigiusz Rynkiewicz prezes firmy Remeco, który wręczył naszej szkole czek o wartości 1200 zł, za drugie miejsce wśród szkół powiatu w konkursie na zbiórkę makulatury. Podczas zebrania przewodnicząca Samorządu Uczniowskiego Lidia Kaczor przedstawiła sprawozdanie z pracy samorządu w minionym semestrze, a opiekun SU pani Alicja Szwejkowska-Radtke wyświetliła wyniki Turnieju Klas, na który składały się liczne całoroczne konkurencje, w których wszystkie klasy brały udział. A oto wyniki Turnieju Klas:

I miejsce – klasa III A – 333 pkt.,

II miejsce – klasa I TW – 249,5 pkt.,

III miejsce – klasa III B – 239 pkt.

Wyróżnione klasy otrzymają czeki pieniężne ufundowane przez Radę Rodziców w następującej wysokości:

klasa III A – 200,00 zł

klasa I TW – 150,00 zł

klasa III B – 100,00 zł

Pozostałe miejsca:

III T: 220 pkt.

III C: 182,5 pkt.

II T: 179 pkt.

I TR: 145 pkt.

II Br: 26 pkt.

III ZSZ: 6 pkt.

Alicja Szwejkowska-Radtke