Podsumowano kwalifikację wojskowa 2024 w powiecie nakielskim

Dzisiaj, 3 kwietnia 2024 roku w salce konferencyjnej Przystani Powiat Nakielski odbyło się spotkanie podsumowujące kwalifikację wojskową 2024 roku, któremu przewodniczył Tadeusz Sobol starosta nakielski. W spotkaniu uczestniczyli: ppłk Andrzej Nieradko Szef Wojskowego Centrum Rekrutacji w Bydgoszczy, kpt. Bartłomiej Budnik Szef Sekcji Rekrutacji i Kwalifikacji Wojskowej WCR, kpr. Tomasz Janowski podoficer Sekcji Rekrutacji i Kwalifikacji Wojskowej WCR, dr. Mirosław Sławiński przewodniczący Powiatowej Komisji Lekarskiej, pracownicy merytoryczni gmin powiatu nakielskiego, osoby wprowadzające dane do ewidencji wojskowej.

Jak już informowaliśmy kwalifikacja wojskowa na terenie powiatu nakielskiego trwała od 4 do 26 marca 2024 roku, której organizatorem był starosta nakielski. Do zorganizowania i sprawnego przeprowadzenia kwalifikacji wojskowej niezbędna była współpraca Powiatu Nakielskiego, samorządów gminnych oraz Wojskowego Centrum Rekrutacji w Bydgoszczy. Stawienie się do kwalifikacji wojskowej obejmowało stawienie się przed przedstawicielem burmistrza/wójta, powiatową komisją lekarską oraz przedstawicielem WCR.

Po powitaniu przez starostę głos zabrał dr. Mirosław Sławiński, który dokonał podsumowania stanu zdrowia zgłaszających się na kwalifikację oraz podziękował wszystkim za współpracę. Sprawozdanie z działalności powiatowej komisji lekarskiej przedstawiła sekretarz Magdalena Ćwik.

W tym roku wezwano 450 mężczyzn rocznika podstawowego i 50 mężczyzn roczników starszych oraz 36 kobiet. Stawiło się natomiast 418 mężczyzn rocznika podstawowego (93%), 15 mężczyzn roczników starszych (30%) i 35 kobiet (97%)

Szef Wojskowego Centrum Rekrutacji podziękował wszystkim zaangażowanych w przeprowadzenie kwalifikacji i wysoko ocenił stawiennictwo w powiecie nakielskim. Wszystkim podziękował także starosta nakielski wręczając podziękowania i drobne gadżety.

 

 

tekst: Dariusz Wojciechowski

zdjęcia: Dariusz Górzyński