Podzielono ponad 130 tysięcy złotych

Kolejne nakielskie stowarzyszenia podpisały umowy na realizację zadań pożytku publicznego.

Na spotkanie, które odbyło się w gabinecie burmistrza Sławomira Napierały w dniu 18 lutego, nie mogli przybyć wszyscy przedstawiciele stowarzyszeń: Artur Sierzchuła i Michał Nowak (NTS Trójka) uczestniczyli w gali sportowej we Włocławku, a prezes zarządu klubu YAMABUSHI Andrzej Jankowski w ramach pełnionych obowiązków przebywał w Warszawie. Podpisanie umów było okazją do rozmów z włodarzem o prowadzonej działalności, o osiągnięciach oraz wyzwaniach, z jakimi zmagają się organizacje.

Na realizację zadania pn.: „Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej” umowy podpisali:

  • LZS Dąb Potulice  na program pt.: „W 2020 rok na sportowo z LZS DĄB Potulice”. Umowę na kwotę 28 000 zł podpisał  Krzysztof Ksobiak – prezes.
  • Rada Miejsko-Gminna Ludowych Zespołów Sportowych w Nakle nad Notecią  na program pt.: „Popularyzacja, rozwijanie sportu oraz rekreacji ruchowej na terenach wiejskich poprzez organizację imprez, zawodów, spotkań rekreacyjno-sportowych”. Kwota dotacji 15 450 zł. Umowę podpisał Mirosław Bladzich – zastępca przewodniczącego.
  • NTS Trójka – „Siatkówka dla wszystkich z Klubem NTS Trójka” w kwocie 45 000 zł.
  • Stowarzyszenie Sportowe „YAMABUSHI” – „Udział zawodników w rywalizacji sportowej Karate Olimpijskiego” w wysokości 6 000 zł.

Na zadanie pn.: „Ochrona i promocja zdrowia, obejmująca  profilaktykę uzależnień, reintegrację społeczną osób uzależnionych od alkoholu i innych środków psychoaktywnych” dofinansowanie otrzymali:

  • LZS Dąb Potulice – „W 2020 rok Dąb Potulice z programem profilaktycznym w zakresie wychowania dzieci i młodzieży oparty na wychowaniu poprzez sport” – 10 000 zł.
  • NTS Trójka – „ Siatkówka moim jedynym nałogiem  – działania profilaktyczne oparte na wychowaniu dzieci i młodzieży – 26 000 zł.

W ostatnim zadaniu pn.: „Ekologia i ochrona zwierząt oraz ochrona dziedzictwa przyrodniczego” wsparto program „Zielony Świat wokół nas” realizowany przez Stowarzyszenie  Ekologiczne  Ziemi Nakielskiej OIKOS. Na ten cel przeznaczono kwotę 3 500 zł, a umowę zawarli Jarosław Ciepłuch – prezes i Małgorzata Marszałek – wiceprezes.

foto2foto3foto4foto5foto6

Urząd Miasta i Gminy Nakło nad Notecią