Pokaż nam swoją pasję!

Stowarzyszenie „Partnerstwo dla Krajny i Pałuk” przypomina o trwającym Plebiscycie „Młody Talent Krajny i Pałuk” edycja 2019, w którym do wygrania jest aż 2 tys. zł.

Uczestnikiem Plebiscytu może być:

– osoba indywidualna,

– grupa osób

pochodząca z powiatu nakielskiego. Uczestnicy, biorący udział w Plebiscycie, powinni wyróżniać się szczególnymi umiejętności, osiągnięciami w różnych dziedzinach życia, np. sport, taniec, muzyka, wolontariat.

Uwaga: Konkurs przeznaczony jest dla osób, które w momencie zgłoszenia nie ukończyły 25 lat.

Do zgłaszania kandydatów Partnerstwo dla Krajny i Pałuk zaprasza: szkoły, rodziców, trenerów, przedstawicieli lokalnych organizacji np. stowarzyszenia, fundacje, kluby sportowe, OSP itd. Termin upływa 29.10.2019 r. (wtorek).

Zgłoszenia powinny być składane na Formularzu zgłoszeniowym drogą pocztową bądź osobiście w biurze Stowarzyszenia „Partnerstwo dla Krajny i Pałuk”, które znajduje się przy ul. Powstańców Wielkopolskich 6. Biuro czynne jest od poniedziałku do piątku w godzinach od 8.00 do 16.00.

Zwycięzcą Plebiscytu zostanie osoba, bądź grupa osób, która uzyska największą liczbę punktów w dwóch etapach głosowania:

I etap – głosowanie SMS, które odbędzie się w dniach 01.11.2019 r.- 30.11.3019 r.;

II etap – ocena Jury.

Nagrodami w Plebiscycie są : I miejsce – nagroda pieniężna w wysokości 2 tysięcy złotych, II miejsce – smartphone, III miejsce – głośnik JBL. Uroczysta gala wręczenia nagród w Plebiscycie „Młody Talent Krajny i Pałuk” odbędzie się we wtorek 3.12.2019 r. podczas Forum Inicjatyw Młodzieżowych.

Formularz zgłoszeniowy oraz Regulamin Plebiscytu dostępne są na stronie: www.krajna-paluki.cna.org.pl.

materiał: Stowarzyszenie „Partnerstwo dla Krajny i Pałuk”