Posiedzenie Rady Seniorów w Szubinie

26 października 2022 roku w siedzibie Miejsko – Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Szubinie odbyło się VI posiedzenie Rady Seniorów Gminy Szubin kadencji 2020-2024.

Obrady Rady otworzył Jan Kostecki – Przewodniczący Rady Seniorów witając członków Rady, Burmistrza Szubina – Mariusza Piotrkowskiego, Sekretarz Gminy Szubin – Renatę Kabullę,  Radną Rady Miejskiej – Hannę Adamczewską, pracowników MGOPS – Magdalenę Jeziorowską, Monikę Lewandowską i Marzenę Mierzwińską oraz  Kierownika Referatu Organizacyjnego i Promocji – Izabelę Mężykowską.

Tematem przewodnim posiedzenia było podjęcie uchwały w sprawie przystąpienia do Ogólnopolskiego Porozumienia o Współpracy Rad Seniorów z siedzibą w Krakowie, która została podjęta większością głosów. Celem porozumienia jest wspólne działanie, które da szansę realnego wpływu na bieżącą politykę społeczną osób starszych w Polsce.

Podczas posiedzenia przedstawiono Radzie do zaopiniowania projekt uchwały w sprawie określenia szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi oraz szczegółowe warunki częściowego lub całkowitego zwolnienia od opłat oraz trybu ich pobierania.

Radni jednogłośnie przyjęli pozytywnie powyższy projekt z zaproponowaną stawką w kwocie 34 zł za usługi opiekuńcze.

Następnie Burmistrz Szubina wypowiedział się w sprawie prac związanych z „Adaptacją budynku przy ul. Winnica 19 w Szubinie na cele dziennego pobytu dla osób starszych i niepełnosprawnych wraz z wyposażeniem”. Pozostając przy głosie przedstawił projekt budżetu na przyszły rok oraz powiedział o trudnościach z jakimi boryka się Gmina w związku z inflacją i podwyżkami cen za energię elektryczną. Na zakończenie Burmistrz poinformował zebranych, że prawdopodobnie Gmina przystąpi do utworzenia składu węgla w którym uprawnieni mieszkańcy będą mogli zakupić go potencjalnie w cenie 2000 zł za tonę.

Podczas posiedzenia ponadto dyskutowano w sprawie organizacji „Senioriady”, która zaplanowana została na 2 września 2023 roku.

Na zakończenie radni rozmawiali na temat możliwości współudziału Rady Seniorów w organizacji Dnia Wolontariusza Gminy Szubin w 2022 r.

źródło: Urząd Miejski w Szubinie