Prace konserwatorskie i restauratorskie polichromii ściennych w nakielskiej Farze

W kościele pw. św. Wawrzyńca trwają prace konserwatorskie i restauratorskie przy polichromiach ściennych. Dzięki dotacji z Urzędu Powiatowego udało się jesienią ub.r. przeprowadzić badania, dzięki którym, oprócz obecnego stanu zachowania polichromii, ustalono – na ile było to możliwe – pierwotny projekt malarski całości kościoła. Zawierał on, jak zgodnie oceniają konserwatorzy, warte rekonstrukcji elementy lokalnego folkloru. Sporządzono program prac. Koszt prac konserwatorskich – uwaga – nie całości, lecz tej części, której ratowanie czy rekonstrukcja nie podlega dziś dyskusji, to ponad 400 tys. W lipcu rozpoczęto I etap działań (łuk tęczowy, ściana granicząca z prezbiterium, dwie polichromie ścian bocznych), którego koszt wynosi ponad 270 tys. Prowadzenie prac jest możliwe dzięki dotacji z Urzędu Marszałkowskiego (190 tys.). Prace wsparły także nakielskie urzędy: Miasta i Gminy (30 tys.), Powiatowy (5 tys.). Prace będą kontynuowane w miesiącu wrześniu. Oprócz wspomnianych działań opracowywany jest przez prof. Markowskiego z Uniwersytetu Mikołaja Kopernika całościowy projekt konserwatorski (architektura, zabytki ruchome, otoczenie), który wraz z projektem budowlanym (elementy jego już są przygotowane), umożliwi ubieganie się o dotacje dotyczące najważniejszych wyzwań – prac przy stropie i wieży kościoła.

ks. Michał Adamczyk

zdjęcia: Zbigniew Kubisz