Przebudowa drogi gminnej nr 090148C Modrakowo – Kosowo

Trwają prace związane z przebudową drogi gminnej łączącej miejscowości: Modrakowo i Kosowo. Roboty budowlane polegające na przebudowie istniejącej drogi o długości 961,5m wraz z wykonaniem chodnika, zgodnie z opracowaną dokumentacją techniczną, wykonuje firma Kowalski Budownictwo Sp. z o.o., ul. Dworcowa 12, 88-400 Żnin. Wykonawca zadania po wytyczeniu geometrii trasy przez geodetów, przystąpił do zebrania warstwy wierzchniej drogi, wykarczowania krzaków, wykorytowania pasa drogowego oraz ustawienia obrzeży i krawężników. Efektem finalnym prac będzie nowa nawierzchnia asfaltowa oraz chodnik z kostki betonowej. Dodatkowo przy przejściach dla pieszych zostaną zamontowane lampy LED zasilane za pomocą paneli fotowoltaicznych i wiatraków.

Gmina Mrocza uzyskała wsparcie dla inwestycji w wysokości nie wyższej niż 63,63% kosztów kwalifikowalnych całego zadania w ramach ogłoszonego przez Urząd Marszałkowski konkursu na operacje typu: „Budowa lub modernizacja dróg lokalnych”, w ramach działania „Podstawowe usługi i odnowa wsi na obszarach wiejskich” objętego PROW na lata 2014-2020. Koszt wykonania całego zadania wynosi 781 144,83 zł.

Ewelina Musiał – UMiG Mrocza

zdjęcia: Krzysztof Wiese