Rozwój gospodarczy regionu oczami ekspertów

Koncepcja programu rozwoju gospodarczego województwa, oparta na kompleksowych badaniach firmy doradczej PwC Advistory, została zaprezentowana podczas dzisiejszej (25 stycznia) konferencji on-line, w której uczestniczy marszałek Piotr Całbecki. Dokument opracowano w ramach pierwszego etapu projektu Regiogmina. Konsultacje na temat założeń programu, które będą miały wpływ na jego ostateczny kształt, rozpoczną się 2 lutego.

– Wierzę, że wypracowane rozwiązania, czerpiące z dobrych wzorców największych gospodarek świata, dostosowane do specyfiki i uwarunkowań naszego regionu, będą nowym, skutecznym impulsem wzrostu. Wzrostu, którego beneficjentami będą wszyscy mieszkańcy Kujaw i Pomorza – podkreśla marszałek Piotr Całbecki.

Celem projektu Regiogmina, finansowanego przez rządowe Narodowe Centrum Badań i Rozwoju, jest wypracowanie skrojonych na miarę instrumentów wsparcia dla działających w Kujawsko-Pomorskiem małych przedsiębiorstw. Pierwszy etap, badawczy, przeprowadzony przez firmę PwC Advisory, będącą częścią PwC, globalnego giganta w branży usług doradczych, audytorskich i księgowych, obejmował analizę sytuacji firm w naszym województwie pod względem konkurencyjności, innowacyjności, produktywności i związków kooperacyjnych, ocenę istniejących instrumentów wsparcia w świetle efektów i oczekiwań przedsiębiorców, a także opracowanie założeń regionalnego obserwatorium gospodarczego – nowej wojewódzkiej instytucji, która będzie na bieżąco monitorować sytuację, rozpoznając potrzeby przedsiębiorców, prowadząc analizy i rekomendując wynikające z nich rozwiązania samorządom wszystkich szczebli i środowisku biznesowemu.

Na podstawie przedstawionej przez PwC koncepcji oraz uwag i wniosków ze spotkań konsultacyjnych z jednostkami samorządów terytorialnych, instytucjami otoczenia biznesu i przedsiębiorcami przygotowany zostanie dokument programowy, wskazujący samorządowi województwa kierunek prowadzenia polityki rozwoju gospodarczego regionu.

  • Projekt programu rozwoju gospodarczego województwa kujawsko-pomorskiego (raport i prezentacja na stronie projektu)

Spotkania konsultacyjne:

2 lutego – miasto Toruń oraz powiaty toruński, chełmiński, aleksandrowski i golubsko-dobrzyński

4 lutego – miasto Bydgoszcz oraz powiaty bydgoski, nakielski, sępoleński, tucholski i świecki

9 lutego – miasto Włocławek oraz powiaty włocławski, radziejowski, lipnowski i rypiński

11 lutego – miasto Inowrocław oraz powiaty inowrocławski, mogileński i żniński

16 lutego – miasto Grudziądz oraz powiaty grudziądzki, wąbrzeski i brodnicki.

W drugiej fazie projektu, wdrożeniowej, na poziomie lokalnym przeprowadzony zostanie pilotaż zaproponowanych rozwiązań i rekomendacji we współpracujących w projekcie 21 gminach oraz towarzyszące mu badania fokusowe dotyczące czynników sprzyjających i ograniczeń związanych z wdrożeniem wybranych instrumentów. Za tę część projektu odpowiada warszawska Szkoła Główna Handlowa. PwC uruchomi dla nas regionalne obserwatorium gospodarcze. Pilotaż ma na celu dopracowanie założeń i weryfikację wstępnej koncepcji funkcjonowania instytucji. Drugi projektu potrwa do końca 2021 roku.

Liderem projektu Regiogmina jest samorząd województwa kujawsko-pomorskiego, partnerami dwie renomowane uczelnie – warszawska Szkoła Główna Handlowa i Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu. Warte 10,5 miliona przedsięwzięcie w całości finansowane jest przez NCBiR. Projekt realizowany jest ramach strategicznego rządowego programu badań i prac rozwojowych Gospostrateg, dotyczącego społecznego i gospodarczego rozwoju Polski w warunkach globalizujących się rynków.

Biuro Prasowe Urzędu Marszałkowskiego

zdjęcia: Konferencja on-line „Planowanie rozwoju gospodarczego regionu”, fot. Mikołaj Kuras dla UMWKP