Sabina Bucoń przewodniczącą Kcyńskiej Rady Seniorów

W dniu dzisiejszym, 18 listopada 2021 roku Kcyńska Rada Seniorów odbyła swoje pierwsze posiedzenie, podczas którego wybrano Przewodniczącą Rady, którą została p. Sabina Bucoń oraz Wiceprzewodniczącą – Maria Dubiel. Pierwsze posiedzenie rady zostało zwołane przez Burmistrza Kcyni Marka Szarugę, a w posiedzeniu uczestniczył także Przewodniczący Rady Miejskiej Jan Kurant. Członkowie Kcyńskiej Rady Seniora złożyli ślubowanie i otrzymali okolicznościowe listy gratulacyjne.

Rada Seniorów została powołana na mocy Uchwały Nr XVII/152/2019 z dnia 30 grudnia 2019 r. W związku ze zwiększającą się liczbą osób starszych w naszej gminie, coraz większą aktywnością tych osób na różnych polach działania (mamy m.in. Klub Aktywnego Seniora czy słuchaczy Uniwersytetu Trzeciego Wieku) zasadnym było powołanie Rady Seniorów, która umożliwi budowanie dialogu, partnerstwami integracji i współpracy między środowiskiem osób starszych a władzami lokalnymi. Życzymy powodzenia w działalności!

źródło: UM w Kcynia