Spotkania otwarte dla mieszkańców powiatu nakielskiego

Stowarzyszenie „Partnerstwo dla Krajny i Pałuk”, będące Lokalną Grupą Działania (LGD) dla obszaru powiatu nakielskiego serdecznie zaprasza mieszkańców gminy Szubin, Mrocza, Sadki oraz Nakło nad Notecią (w tym przedstawicieli organizacji i instytucji mających siedzibę na obszarze danej gminy, sołtysów, radnych, przedsiębiorców, lokalnych liderów, seniorów) na doroczne spotkania informacyjno-konsultacyjne.

Spotkania otwarte dotyczyć będą prezentacji szczegółów wdrażania wielofunduszowej Strategii Rozwoju Lokalnego Kierowanego przez Społeczność dla obszaru powiatu nakielskiego na lata 2016-2023 (LSR), której głównym celem jest: „Budowanie potencjału dla rozwoju lokalnej gospodarki, pobudzania oddolnych inicjatyw i tworzenia miejsc pracy”.

W programie każdego spotkania:

Część I – Informacyjna:

  1. Przedstawienie głównych założeń LSR (cele, przedsięwzięcia oraz możliwości wsparcia finansowego lokalnych inicjatyw realizowanych przez różne grupy: organizacje pozarządowe, przedsiębiorców, sektor publiczny oraz mieszkańców) oraz stanu realizacji LSR.
  2. Planowane przez LGD nabory wniosków o dofinansowanie w 2020 r.
  3. Wspierające działania LGD, tj. pomoc dla Wnioskodawców oraz działania w ramach aktywizacji i animacji oraz ich harmonogram.

Część II – Konsultacyjna:

Dyskusja na temat działań prowadzonych przez LGD, w tym realizacji planu komunikacji – uwagi i propozycje mieszkańców.

W trakcie spotkania poczęstunek produktem lokalnym.

Udział w spotkaniach jest bezpłatny. Z uwagi na ograniczoną liczbę miejsc chęć uczestnictwa w danym spotkaniu należy zgłosić pod numerem telefonu: 607 822 019 lub na adres e-mail: biuro@rlks.naklo.pl. O udziale w spotkaniu decyduje kolejność zgłoszeń.

TERMINARZ SPOTKAŃ OTWARTYCH
obszar gmina Szubin gmina Mrocza gmina Sadki gmina

Nakło nad Notecią

miejsce spotkania Pensjonat

„Stary Browar”

ul. Browarna 10

89-200 Szubin

Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury i Rekreacji w Mroczy

ul. Sportowa 1

89-115 Mrocza

Urząd Gminy

w Sadkach

ul. Strażacka 10

89-110 Sadki

Centrum Ekologiczno-Kulturalne w Trzeciewnicy

Ul. Powstańców Wielkopolskich 25

Trzeciewnica

89-100 Nakło nad Notecią

termin spotkania 17.03.2020 r. 19.03.2020 r. 24.03.2020 r. 26.03.2020 r.
początek godz. 14.00 godz. 16.00 godz. 14.00 godz. 16.00
Monika Żydek – Stowarzyszenie „Partnerstwo dla Krajny i Pałuk”