Spotkanie dla osób z Ukrainy w Szubinie

21 marca 2023 roku na sali Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Szubinie odbyło się w ramach „Projektu Pomagamy Lokalnie-2”, spotkanie dla osób z Ukrainy przebywających na terenie gm. Szubin.

W spotkaniu wziął udział Konsul Honorowy Krzysztof Sikora, Zastępca Burmistrza Szubina Wioletta Borys-Stachowiak, Dr Irena Kudlińska z Wyższej Szkoły Gospodarki w Bydgoszczy oraz przedstawiciele Stowarzyszenia Mieszkańców Gminy Szubin ”Szubiniacy”.

Podczas spotkania zostały poruszone kwestie dotyczące zakwaterowania, pobytu i systemu socjalnego, a także aktywizacji zawodowej i innych obszarów wsparcia. Przeprowadzono konsultacje w celu uwzględnienia sytuacji kryzysowej w strategiach lokalnych i regionalnych oraz możliwości wsparcia działań lokalnych ze środków regionalnych, krajowych i międzynarodowych.
Spotkanie zakończono cenną wymianą doświadczeń między uczestnikami wydarzenia.

 

źródło: UM w Szubinie