Spotkanie z przedstawicielami gminnych ośrodków pomocy społecznej. Rekrutacja do Domu Dziennego Pobytu w Paterku niebawem

Dzisiaj, 17 października 2019 roku w budynku Starostwa Powiatowego w Nakle nad Notecią, rozmawiano o przyszłości Domu Dziennego Pobytu, który ma funkcjonować w Centrum Akceptacji i Aktywności Społecznej w Paterku.

Przypomnijmy, iż w ramach projektu realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020 – EFS (dofinansowanie w wysokości 1 675 421,54 zł) – którego liderem jest Wyższa Szkoła Gospodarki w Bydgoszczy, a partnerem Powiat Nakielski – ma zostać udostępnionych 20 miejsc dziennego pobytu dla osób zagrożonych społecznym wykluczeniem, w tym osób starszych i z niepełnosprawnościami.

Ewelina Lewandowska-Prot z Centrum Usług Społecznych funkcjonującym w bydgoskiej WSB zapoznała uczestników spotkania z przykładami organizacji wolnego czasu i aktywizacji społecznej seniorów uczęszczających do DDP-ów koordynowanych przez WSG. Następnie omówiono szczegóły działania Domu, który ma powstać w Paterku. Na uczestników czekać będzie różnorodna oferta zajęć indywidualnych i grupowych, z uwzględnieniem możliwości każdej jednostki, prowadzonych przez wykwalifikowaną kadrę specjalistów. W projekcie zapewniony jest także przewóz uczestników na zajęcia.

W listopadzie zostanie ogłoszony nabór uczestników. Informacje będą dostępne na stronie www.ddp.byd.pl, www.powiat-nakielski.pl, www.pcpr-naklo.pl. O szczegóły rekrutacji dopytywać się będzie można w miejscowych ośrodkach pomocy społecznej na terenie powiatu nakielskiego, Starostwie Powiatowym w Nakle nad Notecią, a także w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Nakle nad Notecią.

Więcej informacji niebawem!

Monika Oleś – Starostwo Powiatowe w Nakle nad Notecią