Stanowisko Konwentu Powiatów Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 9 sierpnia 2022r.

Stanowisko Konwentu Powiatów Województwa Kujawsko-Pomorskiego

Wąbrzeźno, 9 sierpnia 2022 roku

w sprawie trudnej sytuacji finansowej szpitali w związku z obowiązkiem wprowadzenia ustawowych podwyżek wynagrodzeń.

Konwent Powiatów Województwa Kujawsko-Pomorskiego mając na względzie bezpieczeństwo zdrowotne mieszkańców oraz zapewnienie ciągłości świadczeń wyraża sprzeciw wobec braku adekwatnego zabezpieczenia środków na podwyżki wynagrodzeń dla pracowników służby zdrowia, wynikających z obowiązku nałożonego zmianą przepisów ustawy z dnia 26 maja 2022 roku (Dz.U.2022.1352) o sposobie ustalenia najniższego wynagrodzenia zasadniczego pracowników zatrudnionych w podmiotach leczniczych oraz niektórych innych ustaw.

Bieżący poziom środków, wynikający z nowych aneksów do umów z Narodowym Funduszem Zdrowia nie rekompensuje podwyżek płac wprowadzonych ww. ustawą oraz nie uwzględnia coraz większej dysproporcji pomiędzy poziomem finansowania, a drastycznie rosnącymi kosztami funkcjonowania szpitali. Obecna, niewystarczająca regulacja wyceny świadczeń w efekcie, w ciągu najbliższego okresu, doprowadzi do zwiększenia zadłużenia szpitali powiatowych w województwie kujawsko-pomorskim o kolejne miliony złotych.

Powiaty jako jednostki samorządu terytorialnego prowadzące szpitale, na których spoczywa obowiązek zapewnienia opieki zdrowotnej, oczekują od władz państwowych odpowiedzialnego potraktowania potrzeb ochrony zdrowia. Apelujemy o dokonanie rzetelnych wyliczeń potrzeb finansowych ochrony zdrowia i pełnego pokrycia kosztów ich funkcjonowania z uwzględnieniem skutków ustawicznie rosnących podwyżek cen towarów i usług.

Przewodniczący Konwentu Powiatów

Województwa Kujawsko-Pomorskiego

       Krzysztof Maćkiewicz

zdjęcie ilustracyjne