Stowarzyszenie Oficerów Więziennictwa

Przyglądamy się bliżej działalności Stowarzyszenia Oficerów Więziennictwa. Jaka jest jego historia? Jakie stawia sobie cele? Do czego dąży w swoich działaniach?

Kiedy się zaczęło…

Historia Stowarzyszenia Oficerów Więziennictwa sięga 13 marca 1998 roku, kiedy to nastąpiła jego rejestracja w Sądzie Wojewódzkim w Katowicach. Formalnym pomysłodawcą i założycielem stowarzyszenia był ppłk Bohdan Żyła – były Dyrektor Zakładu Karnego w Zabrzu, został też wtedy wybrany Prezesem Zarządu Głównego. Obecnie funkcję prezesa kadencji 2018-2023 pełni po raz kolejny kpt. Krzysztof Kutela, Starszy Wykładowca Centralnego Ośrodka Szkolenia Służby Więziennej w Kulach Oddział Zamiejscowy w Sulejowie.

Działalność…

Stowarzyszenie pragnie przyczynić się do prezentowania wizerunku Służby Więziennej i odsłaniania działalności funkcjonariuszy pracujących za wysokim murem. Podejmowane są starania, aby pokazać Służbę Więzienną społeczeństwu jako instytucję istotną dla bezpieczeństwa obywateli i państwa. Stowarzyszenie propaguje etos Służby Więziennej poprzez nawiązanie do tradycji, zaangażowanie funkcjonariuszy w uroczystości państwowe, nawiązywanie bliskiej współpracy ze środowiskiem lokalnym oraz pozostałymi formacjami mundurowymi. Statut pozwala na uniwersalną aktywność, uczestniczenie w życiu środowiska lokalnego oraz upowszechnianie wiedzy o działaniach za murami zakładów karnych i aresztów śledczych. Przyszły rozwój Stowarzyszenia zależy od zapotrzebowania na taką formę działalności oraz aktywności lokalnych środowisk. Do Stowarzyszenia mogą wstępować oficerowie i chorążowie Służby Więziennej w służbie czynnej oraz emeryci.

Koło SOW w okręgu bydgoskim

Koło terenowe SOW działa także w okręgu bydgoskim, mając swoją siedzibę przy Zakładzie Karnym w Potulicach. Funkcję Przewodniczącego Koła Terenowego, a także V-ce Prezesa Zarządu Głównego Stowarzyszenia Oficerów Więziennictwa pełni mjr Sebastian Kłosiński – Z-ca kierownika działu penitencjarnego w Zakładzie Karnym w Potulicach. W kwietniu 2020 roku przypadła trzecia rocznica zawiązania koła Stowarzyszenia Oficerów Więziennictwa, przy Zakładzie Karnym w Potulicach.

Rozwój struktur koła terenowego dał się odczuć w Służbie Więziennej poprzez widoczne zaktywizowanie jej środowiska. Efektem tej aktywizacji były wspólne działania wielu funkcjonariuszy w całym okręgu bydgoskim. Grono aktywnych członków istotnie wpłynęło i wpływa w dalszym ciągu na zmianę postrzegania Naszej formacji w społeczeństwie. W ramach działalności statutowej członkowie koła uczestniczą w akcjach pomocowych i charytatywnych, wspierają środowisko lokalne oraz władze samorządowe. Uczestniczą w szeregu uroczystości państwowych oraz regionalnych. W minionym okresie Stowarzyszenie wielokrotnie zabierało głos w sprawach istotnych z punku widzenia więziennictwa – komentuje mjr Kłosiński.

W chwili obecnej Stowarzyszenie Oficerów Więziennictwa w Potulicach jest najprężniej rozwijającym się kołem w strukturach krajowych Stowarzyszenia. Liczebność w ostatnich trzech latach wzrosła o 400% co jest nie lada osiągnięciem i zarazem powodem do dumy. Koło skupia członków z jednostek: OISW Bydgoszcz, ZK Potulice, AŚ Bydgoszcz, ZK Bydgoszcz-Fordon, ZK Koronowo, ZK Włocławek, Oddział Zewnętrzny w Chojnicach, Potulicach oraz Strzelewie.

Zapraszamy na stronę SOW: https://sow.net.pl/  oraz do galerii zdjęć: https://www.sw.gov.pl/galeria/stowarzyszenie-oficerow-wieziennictwa

tekst: st.szer. Joanna Wełniak

grafika: mjr Sebastian Kłosiński