Świąteczne posiedzenie seniorów w Szubinie

13 grudnia 2023 roku odbyło się świąteczne, X posiedzenie Rady Seniorów Gminy Szubin. Przewodniczący Jan Kostecki przywitał przybyłych do ratusza radnych seniorów oraz zaproszonych gości: Burmistrza Szubina – Mariusza Piotrkowskiego, Zastępcę Burmistrza – Wiolettę Borys – Stachowiak, Sekretarz Gminy – Renatę Kabullę oraz Dyrektor Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Szubinie – Renatę Michalak i przewodniczących klubów seniora.

Przewodniczący Rady przedstawił informację o działaniach podejmowanych pomiędzy posiedzeniami za okres od 30 października do 12 grudnia 2023 r.

Tematem przewodnim posiedzenia było podjęcie uchwały w sprawie zmian w statucie rady, które zostały omówione przez Sekretarz Gminy.

Burmistrz Szubina przedstawił realizowane przez gminę inwestycje i przedsięwzięcia. Rozmawiano o funkcjonowaniu dziennego domu pobytu dla seniorów, pani Renata Michalak poinformowała o możliwości pozyskania dofinansowania z Urzędu Marszałkowskiego na rozwój usług społecznych i zdrowotnych.

Po wyczerpaniu porządku posiedzenia Przewodniczący obrad podziękował za udział w posiedzeniu, a Burmistrz Szubina złożył seniorom życzenia bożonarodzeniowe.

 

źródło: UM w Szubinie