„Szkoła Pamięta” – dziękujemy za udział w akcji!

Prawie 1,3 mln uczniów z ponad 11 tys. szkół przyłączyło się do akcji MEN „Szkoła pamięta” zaplanowanej na 25 października br. Celem inicjatywy było zwrócenie uwagi młodych ludzi na potrzebę pielęgnowania pamięci o bohaterach naszej wolności, szczególnie tych, którzy są związani z historią danego miejsca, regionu, społeczności.
W ramach przedsięwzięcia uczniowie i nauczyciele I Liceum Ogólnokształcącego im. S. Wyspiańskiego w Szubinie odwiedzali miejsca pamięci, porządkowali groby, palili znicze i wspominali osoby ważne dla naszej wspólnoty. Jednym z miejsc, które odwiedzili szubińscy licealiści był cmentarz żydowski. Jest to teren przy ul. Kcyńskiej, gdzie stoi pomnik ku czci pomordowanych Polaków, skrywa on szczątki dawnych mieszkańców Szubina pochodzenia żydowskiego. Kości pochowanych tu Żydów wciąż są w tej ziemi, nie zostały nigdy ekshumowane i przeniesione w inne miejsce.

I Liceum Ogólnokształcące w Szubinie