Szubin: Judym w Kołaczkowie pełnoletni

28 września 2022r. Stowarzyszenie Judym w Kołaczkowie obchodziło jubileusz 18-lecia swojego powstania. Jubileusz był okazją do podsumowania działalności placówki i złożenia podziękowań jego założycielom oraz tym wszystkim, którzy na przestrzeni minionych 18 lat wspierali jej działalność. W uroczystości uczestniczyli pracownicy Stowarzyszenia i zaproszeni goście: Burmistrz Szubina Mariusz Piotrkowski, Wicestarosta Powiatu Nakielskiego Tomasz Miłowski, członek Zarządu Powiatu Ignacy Pogodziński, Przewodniczący Rady Powiatu Nakielskiego Zbigniew Sabaciński, Przewodnicząca Rady Miejskiej w Szubinie Anna Kijowska, Komendant Komisariatu Policji w Szubinie Grzegorz Cieślak, Dowódca Jednostki Ratowniczo-Gaśniczej bryg. Mariusz Mantych, przedstawiciele Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Szubinie oraz inni goście Stowarzyszenia.

Uroczystość poprowadziła Prezes Katarzyna Jaskólska, która przywitała zaproszonych gości i przypomniała historię powstania Stowarzyszenia oraz formy pomocy realizowane w prowadzonych przez Stowarzyszenie placówkach.

W działalność Ośrodka wpisanych jest wiele zadań, a wszystkie one mają na celu pomoc rodzinom oraz osobom bezdomnym.

Nie zabrakło także urodzinowego tortu i kawy,

źródło: UM w Szubinie