Szubin: Konsultacje z mieszkańcami Osiedla Stare Miasto

Ogłaszam  konsultacje z mieszkańcami Osiedla Stare Miasto w przedmiocie: projektu uchwały Rady Miejskiej w Szubinie w sprawie uchwalenia statutu Osiedla Stare Miasto – zmiana granic osiedla (ul. Ratuszowa).

Konsultacje społeczne zostaną przeprowadzone w formie zebrania mieszkańców, które odbędzie się: 18 października 2022r.  o godz.17.00 w Urzędzie Stanu Cywilnego w Szubinie, adres: ul. Kcyńska 12a, 89-200 Szubin, sala 39 (Sala Ślubów).

Burmistrz Szubina
/-/Mariusz Piotrkowski