Szubin: Pamięci dh Jana Głodka

W piątek, 10 lipca 2020 r. w kościele pw. św. Małgorzaty odbyła się msza św. w intencji zmarłego w kwietniu hm. dh Jana Głodka. Inicjatywę uczczenia podjęli przyjaciele zmarłego z Kręgu Seniorów ZHP w Szubinie. Zasłużony dla społeczności szubińskiej dh Jan Głodek zmarł 2 kwietnia 2020 r. Pandemia nie pozwoliła godnie pożegnać zmarłego. Mszę św. w intencji zmarłego sprawował ks. Piotr Zdanowicz. W imieniu harcerzy-seniorów głos zabrała dh Teresa Foigt, która przekazała Barbarze Głodek ostatnie wydawnictwo o kościele pw. św. Marcina Bpa w Szubinie. W publikacji tej znalazła się informacja i zdjęcie pomnika odsłanianego przez śp. Jana Głodka. Po mszy św. zebrani przeszli pod mogiłę Jana Głodka. Tam syn zmarłego Jerzy Głodek podziękował za uczczenie pamięci ojca. Jerzy Głodek podkreślił, że tata chciał spocząć w Szubinie wśród rodziny i przyjaciół. Zamiast kwiatów i zniczy zebrani wsparli akcję pomocy dla Celinki Andrzejewskiej, a zebrane środki przelano na konto.

Kamila Czechowska – Kustosz/Dyrektor Muzeum Ziemi Szubińskiej