Szubin: Podsumowano 58. Konkurs Sztuki Ludowej Pałuk

W sobotę 12 września 2020 roku odbyło się długo wyczekiwane podsumowanie 58. Konkursu Sztuki Ludowej Pałuk w Szubińskim Domu Kultury. Było ono jednak zupełnie inne od tych sprzed lat, bowiem zrealizowano je wyłącznie w formie wirtualnej.

Tegoroczny konkurs z kilkumiesięcznym opóźnieniem przechodzi do historii, w której z pewnością się zapisze jako wyjątkowy. Po raz pierwszy Szubińska „Wiosna na Pałukach” odbyła się na kilka dni przed Żnińską „Jesienią na Pałukach”. Ponadto samo podsumowanie zostało przeprowadzone bez udziału uczestników konkursu jak i jego partnerów, a relacja z przebiegu udostępniona została w sieci Internet. 58. Konkurs Sztuki Ludowej Pałuk swym Patronatem Honorowym objęli: Marszałek Województwa Kujawsko-Pomorskiego Piotr Całbecki, Starosta Powiatu Nakielskiego Tadeusz Sobol, Starosta Powiatu Wągrowieckiego Tomasz Kranc, Starosta Powiatu Żnińskiego Zbigniew Jaszczuk, Wójt Gminy Wągrowiec Przemysław Majchrzak oraz Burmistrz Miasta Wągrowiec Jarosław Berendt. Szubiński Dom Kultury przy organizacji wydarzenia współpracował także z Burmistrzami Gminy Szubin, Kcynia i Łabiszyn, Bydgosko-Toruńskim oddziałem Stowarzyszenia Twórców Ludowych, Bankiem Spółdzielczym w Szubinie, Pałuckim Bankiem Spółdzielczym w Wągrowcu oraz firmą Arkus&Romet z Kowalewa.

Jak już wcześniej informowaliśmy prace oceniała Komisja konkursowa w składzie: mgr Kinga Turska-Skowronek – przewodnicząca, mgr Maria Flinik-Huryn – członek oraz mgr Bożena Olszewska – członek. Jury stwierdziło, że wyniki 58. Konkursu Sztuki Ludowej Pałuk napawają optymizmem i dają nadzieję na przetrwanie oraz rozwój tradycyjnej sztuki ludowej Pałuk.

Podsumowanie w wirtualnym studio poprowadził Tomasz Matuszak. W trakcie można było zobaczyć nagrania wypowiedzi komisji konkursowej i kilku samorządowców wspierających konkurs. Nie zabrakło także połączenia z Dyrektor Szubińskiego Domu Kultury Aliną Gordon.

Po części wystąpień widzowie transmisji zostali zapoznani z wynikami prac komisji, która postanowiła przyznać następujące nagrody i wyróżnienia:

W dziedzinie haftu wyróżnienia otrzymały:
Wiesława Kotarba (Wągrowiec), Violetta Łochowicz (Bracholin), Maria Gruchała (Siedleczko), Barbara Nojgebauer (Mieścisko), Danuta Dobrzykowska (Rogowo).
Nagrody trzecie trafiły do Pań: Krystyny Ługiewicz (Bożejewiczki) i Krystyny Bylickiej (Koninek). Stopień wyżej nagrodzone zostały Panie Maria Tomczak (Rudnicze) i Kazimiera Wesołowska (Rogowo). Pierwsze nagrody otrzymała Iwona Nowak (Budziszewko) i Małgorzata Bołka (Szubin). Komisja postanowiła przyznać także nagrodę specjalną Pani Halinie Kaszewskiej (Szubin).

Dziedzina rzeźby została zdominowana przez Panów. Trzecie nagrody otrzymali: Zbyszko Piwoński (Żnin) i Eryk Tubiszewski (Kcynia). Nagrodę drugą otrzymał Ariel Czechowski (Kcynia). Pierwsza nagroda trafiła jak w roku ubiegłym do Piotra Marciniuka z Wągrowca. Niezmiennie nagroda specjalna trafiła do rąk Piotra Wolińskiego z Kcyni.

W dziedzinie zdobnictwa wyróżnienia otrzymały Panie: Maria Tomczak (Rudnicze), Dominika Komorowska-Pietroń (Szubin), Katarzyna Pietroń-Gbór (Szubin), Julia Kubiak (Szubin), Maria i Krystyna Kwiatkowskie (Kcynia). Trzecich nagród nie przyznano, a drugie otrzymały: Jagoda Koguciuk (Szubin), Marzena Tracz (Władysławowo), Aleksandra i Agata Maludzińskie (Wolwark) oraz Zuzanna Macioszek (Szubin).
Pierwsze nagrody trafiły do: Małgorzaty Bołka (Szubin), Wiesławy Palczewskiej (Szubin Wieś) i Pawła Pietroń (Szubin). Nagrodę specjalną przyznano Jadwidze Bołka z Szubina.

W kategorii dzieci i młodzieży, w dziedzinie rzeźby nagrody otrzymali: Jakub Konieczny (Kcynia), Kacper Bubacz (Kcynia), Mikołaj Konieczny (Kcynia), Piotr i Marcin Leśniewscy (Żnin).
W tej samej kategorii w zdobnictwie wyróżniono prace Nadii Stasiak (Szubin). Natomiast nagrody trafiły do: Rozalii i Natalii Krzemkowskich (Szubin), Igi i Jakuba Palczewskich (Szubin), Weroniki Bablikow (Szubin), Kajetana Bąkowskiego (Szubin), Magdaleny Lewandowskiej (Szubin), Julii Wiśniewskiej (Szubin), Anastazji Kwiatkowskiej (Szubin), Julii Grabowskiej (Szubin), Roksany Sipińskiej (Szubin), Mai i Roksany Jaszak (Kcynia), Anity i Luizy Maludzińskich (Szubin),Oliwii Sztok (Szubin), Marceliny Kiełczyńskiej (Szubin), Sandry Kapczyńskiej (Szubin), i Idalii Lipińskiej (Szubin).

Po raz pierwszy od kilku lat komisja postanowiła nagrodzić także instruktorów przekazujących wiedzę o sztuce ludowej Pałuk. Podziękowania te trafiły do Małgorzaty Bołka (Szubin), Wiesławy Palczewskiej (Szubin Wieś), Krystyny Ługiewicz (Bożejewiczki), Ewy Jaszak (Kcynia), Piotra Wolińskiego (Kcynia) i Łukasza Napierały (Żnin).

Wystawę prac można oglądać w tymczasowej siedzibie Szubińskiego Domu Kultury przy ul. Św. Marcina 13 wyłącznie indywidualnie po wcześniejszym umówieniu.

Szubiński Dom Kultury