Szubin: Powierzenie obowiązków dyrektora szkoły Pani Marlenie Posadzy

23 czerwca 2020 r. o godz. 12:00 burmistrz Szubina Mariusz Piotrkowski zaprosił na spotkanie Panią Marlenę Posadzy – kandydatkę na dyrektora Szkoły Podstawowej nr 1 im. Króla Władysława Jagiełły w Szubinie. W spotkaniu uczestniczyła również zastępca burmistrza  Wioletta Borys-Stachowiak oraz dyrektor Wydziału Edukacji, Sportu i Rekreacji Janusz Nowakowski.

Spotkanie było okazją do przekazania gratulacji kandydatce z okazji wygrania konkursu na dyrektora szkoły oraz do oficjalnego powierzenia jej obowiązków z dniem 1 września 2020 r. na okres 5 lat. Rozmawiano także o najbliższych planach zawodowych przyszłego dyrektora oraz o współpracy z organem prowadzącym szkołę.

Pani Marlena Posadzy jest nauczycielem historii w tej szkole. Pracę w oświacie rozpoczęła w 1984 r., początkowo uczyła lekcji wf w SP nr 5 w Szubinie, kierowała świetlicą. Od ówczesnej dyrektorki Lidii Stasiak otrzymała propozycję funkcji wicedyrektora szkoły. Placówkę przekształcono później w Gimnazjum nr 1. Po połączeniu gimnazjum ze Szkołą Podstawową nr 1 została kierownikiem świetlicy i nadal uczyła historii.

(UM Szubin)