Szubin: Uroczysta sesja Rady Seniorów

5 lipca 2021 roku w siedzibie Miejsko – Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Szubinie odbyło się inauguracyjne posiedzenie Rady Seniorów Gminy Szubin kadencji 2020-2024.

Uroczyste spotkanie, do czasu wyboru przewodniczącego rady prowadził Burmistrz Szubina Mariusz Piotrkowski.

Na wstępie przywitał nowo wybranych radnych seniorów i zaproszonych gości. W posiedzeniu uczestniczyli Zastępca Burmistrza Szubina Wioletta Borys- Stachowiak, Sekretarz Gminy Szubin Renata Kabulla, Przewodnicząca Komisji Zdrowia i Pomocy Społecznej Karolina Domżała – Kaczmarek, Dyrektor Miejsko – Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej Renata Michalak, Kierownik Referatu Organizacyjnego i Promocji  Izabela Mężykowska oraz Pełnomocnik ds. Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Uzależnień  Anna Wiśniewska.

Podczas posiedzenia odbyła się ceremonia złożenia ślubowania przez nowo wybranych radnych Rady Seniorów Gminy Szubin. Pani  Karolina Domżała – Kaczmarek odczytała rotę ślubowania, a radni potwierdzili kolejno wolę złożenia ślubowania słowem „Ślubuję”. Tym samym objęli mandat radnego RS II kadencji.

Burmistrz Szubina złożył gratulacje radnym seniorom i podkreślił ich ważną rolę w działalności na rzecz gminy Szubin. Następnie wraz  z Przewodniczącą Komisji Zdrowia i Pomocy Społecznej przekazał na ich ręce listy gratulacyjne  i  drobne upominkami.

Jednym z najważniejszych punktów obrad były wybory władz Rady Seniorów. W wyniku przeprowadzonego głosowania Przewodniczącym ponownie został Pan Jan Kostecki, a Wiceprzewodniczącym Pan Aleksander Bąk. Zgodnie z nowym Statutem Rady Seniorów, po raz pierwszy wybrano Sekretarza RS, którym został Pan Edmund Karnowski.

Podczas posiedzenia ponadto dyskutowano w sprawie organizacji Gminnych Dni Seniora i „Senioriady”, która planowana jest na 28 sierpnia 2021 roku. Radni podejmowali także tematy w sprawach dotyczących środowiska senioralnego i zgłaszali propozycje oraz uwagi do Burmistrza Szubina.

Gratulujemy radnym Rady Seniorów Gminy Szubin II kadencji i życzymy wielu ciekawych działań, które wpłyną na poprawę jakości życia starszych mieszkańców gminy.

UM w Szubinie