Szubin: VII Forum Seniora za nami

Z okazji Międzynarodowego Dnia Osób Starszych Burmistrz Szubina Mariusz Piotrkowski i Dyrektor Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Szubinie Renata Michalak zaprosili mieszkańców gminy Szubin w wieku seniorskim na VII Forum Seniora.

3 października 2022 r. w budynku MGOPS zgromadzili się seniorzy reprezentujący różne środowiska. Przybyli m.in. członkowie Rady Seniorów Gminy Szubin, Stowarzyszenia Seniorów Gminy Szubin, Parafialnego Oddziału „Caritas”, Klubów „Aktywni Razem” Szubin, Rynarzewo, Zamość, panie z Kół Gospodyń Wiejskich oraz osoby indywidualne.

W trakcie inauguracji wydarzenia Dyrektor MGOPS Szubin Renata Michalak witała przedstawicieli władz samorządowych, m.in. Wiolettę Borys-Stachowiak – zastępcę burmistrza. Zaznaczyła jak ważną rolę w lokalnym środowisku pełnią seniorzy zaangażowani społecznie. Zauważyła również wpływ sześciu poprzednich forów na rozwój lokalnej polityki społecznej i coraz nowsze inicjatywy podejmowane na rzecz seniorów.

W pierwszym panelu fizjoterapeuta Medi-Ter Fizjoterapia Adrianna Juszczyk przypomniała, że każda osoba, niezależnie od wieku, może być pełna życiowej energii. Nawet najmniejsza dawka codziennej aktywności fizycznej przyczynia się do polepszenia stanu zdrowia. Bycie w ruchu poprawia samopoczucie, sprawność fizyczną i pomaga utrzymywać organizm w lepszej kondycji psychofizycznej. Po tym wystąpieniu uczestnicy otrzymali od Ośrodka Pomocy Społecznej piłeczki antystresowe, które pomagają w rozluźnianiu mięśni, a także wspomagają ich regenerację.

Kom. Justyna Andrzejewska, rzecznik Komendy Powiatowej Policji w Nakle nad Notecią, podjęła bardzo ważny temat dotyczący bezpieczeństwa seniorów. Wymieniła sytuacje, kiedy osoby starsze narażają się na niechciane zadłużenie lub nawet pozbawienie całych oszczędności życia.

Podczas panelu „SOS dla Seniora. Razem przeciwko przemocy” Dominika Naliwajska z MGOPS Szubin mówiła o profilaktyce przeciwdziałania przemocy w rodzinie. Przede wszystkim przypomniano, jak definiuje się przemoc w rodzinie i czym jest procedura Niebieskich Kart. Seniorzy usłyszeli o zasadach reagowania i przeciwdziałania przemocy domowej. Ponadto przedstawiona została lokalna oraz wojewódzka oferta pomocy dla osób będących w kryzysie. Uczestnicy Forum otrzymali materiały informacyjne utrwalające wiedzę z prezentowanego zagadnienia z niezbędnymi adresami i numerami telefonów instytucji i organizacji świadczących pomoc osobom doznającym przemocy w rodzinie.

Radca prawny Aleksandra Pacewicz w przystępny i zrozumiały sposób opowiedziała seniorom o tym jak dokonać darowizny nieruchomości dzieciom i wnukom, by nie pozbawić się „dachu nad głową”. Podczas prawniczo zatytułowanego wystąpienia „Sukcesja majątku, czyli o tym jak bezpiecznie obdarować potomków” w szczegółach omówione zostały zapisy w akcie notarialnym zapewniające opiekę i wsparcie darczyńcy świadczone ze strony dzieci w kolejnych latach po przekazaniu darowizny.

W dalszej kolejności głos zabrał Maciej Balicki, prezes Spółdzielni Mieszkaniowej w Szubinie. Podpowiedział zebranym 10 sposobów racjonalnego gospodarowania energią cieplną w mieszkaniu. Zagadnienie było szczególnie ważne z powodu aktualnej ogólnoświatowej sytuacji gospodarczej.

Dorota Banaszkiewicz z Audika Group w trakcie wystąpienia „Audika – Twój słuch naszą troską” poszerzyła wiedzę z zakresu badań słuchu oraz profilaktyki, która ma na celu wczesne wykrycie oraz zapobieganie chorobom narządu słuchu.

Dodatkowo, w ramach konsultacji Joanna Bałdyga, specjalista ds. projektów i animacji LGD Krajna Pałuki przedstawiła szanse na aktywizacje seniorów w nowej perspektywie Funduszy Europejskich.

Na podsumowaniu Forum przedstawiciele szubińskich instytucji opowiedzieli o seniorskich innowacjach realizowanych w gminie Szubin. Tomasz Matuszak z Szubińskiego Domu Kultury mówił w jak łatwy i przyjemny sposób można w SzDK nauczyć się obsługi komputera. Wyjaśnił zasady naboru na bezpłatny kurs komputerowy prowadzony w domu kultury w ramach projektu „Enter komputerowe kompetencje cyfrowe dla każdego”.

Marzena Mierzwińska z Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Szubinie wspomniała o Korpusie Wsparcia Seniora po raz pierwszym wdrażanym w gminie Szubinie w 2022 r. Na przykładzie wziętym z życia wyjaśniła, jak działa mechanizm wolontariatu i wspierania osób starszych.

Podczas Forum funkcjonowała „Półka społeczna” z produktami wytworzonymi przez Podmioty Ekonomii Społecznej „Kropka”.

Prezes Stowarzyszenia Seniorów Gminy Szubin Aleksander Bąk uroczyście oddał symboliczny klucz Burmistrzowi Szubina Mariuszowi Piotrkowskiemu, przekazany w ręce seniorów 27 sierpnia podczas Senioriady 2022.

źródło: UM w Szubinie