Szubin: Wręczono medale ,,Za Zasługi dla Obronności Kraju”

15 lipca 2020 r. w Urzędzie Miejskim w Szubinie wręczone zostały srebrne medale „Za Zasługi dla Obronności Kraju” Państwu Zofii i Józefowi Rybackim z Turu.

W imieniu Ministra Obrony Narodowej medale wręczył Wojskowy Komendant Uzupełnień w Bydgoszczy ppłk. Adam Ciesielski. Do gratulacji dołączyli się Przewodnicząca Rady Miejskiej w Szubinie Pani Anna Kijowska oraz Burmistrz Szubina Pan Mariusz Piotrkowski wręczając skromne upominki.

W imieniu władz samorządowych Miasta i Gminy Szubin raz jeszcze składamy na Państwa ręce serdeczne gratulacje oraz wyrażamy uznanie za wychowanie synów w duchu patriotycznym do służby w Siłach Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej.

źródło: UM w Szubinie