Szubin: Zakończenie roku szkolnego 2019/2020 w Zespole Szkół im. prof. Emila Chroboczka

Dnia 26 czerwca 2020 roku odbyło się zakończenie roku szkolnego, ze względu na przestrzeganie reżimu sanitarnego w związku z pandemią COVID-19 ta bardzo uroczysta chwila z życia szkoły dla każdego ucznia oraz nauczycieli miała zupełnie inny przebieg. Po trzech miesiącach nauki zdalnej przyszedł czas na podsumowanie nauki za cały rok szkolny 2019/2020. Wręczenie świadectw odbyło się wg. przygotowanego harmonogramu, w klasach z podziałem na grupy oraz na stołówce internatu.

W tym roku pożegnaliśmy uczniów klasy trzeciej Branżowej Szkoły I-go Stopnia. Świadectwo z wyróżnieniem otrzymała Weronika Bogusławska ze średnia 4,91. Weronika również otrzymała w roku szkolnym 2019/2020 stypendium w ramach projektu „Prymusi Zawodu Pomorza i Kujaw”. W klasie II Branżowej Szkoły I-go Stopnia Martyna Obszyńska, Mikołaj Zawodniak i Szymon Dzikowski otrzymali dyplomy za dobre, bardzo dobre wyniki w nauce i bardzo dobre zachowanie. W klasach I BS I-go Stopnia świadectwo z wyróżnieniem otrzymała Julia Bączek, natomiast dyplomy za dobre wyniki w nauce i wzorowe zachowanie otrzymali Marta Sala, Wiktoria Obszyńska, Wiktoria Kaczmarek, Klaudia Kwaśniewska, Martyna Furmaniak, Anita Maludzińska, Malwina Wałkiewicz, Nicole Szymczak, Kamila Andrykowska. Uczniowie chętnie angażowali się również w działania rzecz klasy i szkoły.

Klasy pierwsze Technikum z uwagi na swoją liczebność pożegnały swoich wychowawców na stołówce internatu. Świadectwo z wyróżnieniem otrzymali: Szymon Marciniak, Sandra Stupek i Malwina Szulc z klasy I Ta oraz Jagoda Buksa, Marcel Katafiasz i Jakub Wawer z klasy I Tb.

Uczniowie otrzymali również dyplomy za wzorowe i bardzo dobre zachowanie oraz wyniki w nauce oraz godne reprezentowanie szkoły.

Klasa wojskowa IITL podzielona została na 2 grupy. Wychowawca klasy mjr rez. Jarosław Odrobiński pogratulował uczniom, którzy uzyskali promocję do klasy III. Świadectwo z paskiem uzyskali Klaudia Pozorska – ze średnią 5,07, Mikołaj Polaszewski – średnia 4,86 oraz Wojciech Wełniński – średnia 4,86. W/w uczniowie otrzymali również dyplomy za wzorowe i bardzo dobre zachowanie oraz wyniki w nauce oraz godne reprezentowanie szkoły. Do tego grona dołączył również uczeń Gracjan Chudziński ze średnią 4,57.

W klasie III Technikum świadectwo z wyróżnieniem otrzymały Magdalena Tomaszewska, która uzyskała najwyższą średnią w szkole – 5,40 oraz Patrycja Makarońska z również imponującym wynikiem 5,27. Dyplom za bardzo dobre wyniki w nauce i bardzo dobre zachowanie otrzymali: Magdalena Tomaszewska, Patrycja Makarońska, Julia Śliwińska,Zuzanna Manikowska, Kamila Sawicka, Julia Dulka, Gracjan Gałązka oraz Kacper Tchórzewski.

Na zakończenie spotkań wychowawcy życzyli przede wszystkim wakacyjnego odpoczynku, relaksu  po tym niespotykanym w historii szkolnictwa okresie zagrożenia COVID-19 mając na uwadze przede wszystkim bezpieczeństwo własne oraz najbliższych. Wszyscy byli zgodni co do chęci powrotu we wrześniu do szkoły.

A. Bubczyk