Szubin: Zapraszamy do udziału w Marszu Pamięci Powstańców Styczniowych

Muzeum Ziemi Szubińskiej im. Zenona Erdmanna z Towarzystwem Pamięci Powstania Wielkopolskiego w Szubinie i Szubińskim Towarzystwem Kulturalnym zapraszają do uczczenia 160. rocznicy Powstania Styczniowego 1863 r. i wzięcia udziału w Marszu Pamięci Powstańców Styczniowych, który odbędzie się w dniu 21 stycznia 2023 roku o godz. 10:00.

Zbiórka przy kościele pw. św. Anny w Szubinie – ul. Kcyńska.
Zaplanowano marsz na trasie:
SZUBIN – WOLWARK – SZUBIN około 6 km.
Zachęcamy do zabrania ze sobą biało-czerwonych flag i zadbania o odpowiednią – adekwatną do panującej pogody – odzież. Udział dzieci i młodzieży tylko pod opieką rodziców, osób upoważnionych lub nauczycieli. Organizatorzy nie zapewniają wyżywienia.

Zaplanowano marsz na trasie: SZUBIN – WOLWARK – SZUBIN. Wybór około 6 kilometrowej trasy nie jest przypadkowy. Ma ścisły związek z udziałem naszych mieszkańców w zrywie. Po wybuchu w 1863 r. Powstania Styczniowego w zaborze rosyjskim na terenie ziem polskich włączonych do zaboru pruskiego zawiązały się tajne organizacje niosące pomoc walczącym rodakom. W okolicach Wolwarku koło Szubina ochotnicy do Powstania Styczniowego założyli obóz, który był punktem zbornym dla młodych ludzi chcących włączyć się w walkę narodowowyzwoleńczą. Ochotnicy pochodzili z terenu całego powiatu szubińskiego. Władze pruskie, wspierające Rosjan, zamierzały zlikwidować obóz, ale ochotnicy zostali ostrzeżeni i zdołali w porę przedrzeć się do Królestwa.

 

Organizatorzy