Tak krawiec kraje jak mu materiał staje. Skatepark został doraźnie naprawiony w Kcyni

O ile dobrze pamiętam w 2009 roku w Kcyni wybudowany został skatepark. Inwestycja powstała za kadencji pana burmistrza Tomasza Szczepaniaka i była jedną z pierwszych takich atrakcji w regionie i nie należała do tanich inwestycji. W naszym mieście z tego miejsca korzystają dzieci i młodzież i naturalną sprawą jest fakt, że rampy wymagały konserwacji, której wg. naszej wiedzy nie było przez lata. Producent dał gwarancję na 3 lata a czas użytkowania połączony z warunkami atmosferycznymi zrobił swoje.

Na jednej z sesji Rady Miejskiej burmistrz Kcyni Marek Szaruga pokazywał oferty usługodawców, którzy zgłosili chęć naprawy zniszczonych elementów. Koszty naprawy skateparku w Kcyni opiewały na około 60 tysięcy złotych i oczywiście naszej gminy nie stać na taki wydatek.

„Tak krawiec kraje jak mu materiał staje”. Stałe powiedzenie burmistrza Marka Szarugi znalazło zastosowanie, bo uszkodzone elementy ramp zostały naprawione przez usługodawcę, który przy pomocy pracowników ZGKiM w Kcyni wymienił spróchniałe elementy konstrukcji drewnianej oraz płyty zewnętrzne. Nie jestem fachowcem ale sądząc po stanie wizualnym konstrukcji ramp wykonane prace nazwałbym „kosmetycznymi” w stosunku do potrzeb.

Oczywiście trzeba się cieszyć ze stanu faktycznego i doraźnego remontu ramp, które umożliwią dalsze bezpieczne korzystanie z urządzeń i mieć nadzieję, że wykonane prace na kilka lat zatrzymają proces samozniszczenia skateparku w Kcyni. Przybliżony koszt naprawy skateparku w Kcyni to 10.000 złotych ale zapewne w czwartek burmistrz Kcyni poinformuje nas o dokładnej kwocie przeznaczonej na remont z budżetu Gminy Kcynia.

Jako ciekawostkę dodam, że podobny problem pojawił się w Wągrowcu. Jak informuje PortalWRC ” Problemem jest kwestia ewentualnej naprawy obecnego Skateparku, która wymagałaby na tyle dużych nakładów finansowych, że należałoby rozważyć jego demontaż i postawienie nowego obiektu. Doświadczenia innych miast wskazują, że najtrwalsze obiekty tego typu są wykonane z betonu. Wągrowiecki Skatepark został wykonany w innej technologii i zarówno wskutek eksploatacji przez użytkowników, jak i warunków pogodowych, nie nadaje się obecnie do użytkowania, ponieważ uszkodzone jest (w różnym stopniu) każde z czterech urządzeń — dodaje Piotr Korpowski, Urząd Miejski w Wągrowcu.

tekst i zdjęcia: Robert Koniec