Te projekty będą dobrze służyć rozwojowi lokalnemu

PORTAL INFORMACYJNY URZĘDU MARSZAŁKOWSKIEGO WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO W TORUNI44 umowy o finansowanie projektów o łącznej wartości 21 mln złotych zawarli dziś z samorządem województwa beneficjenci naszego programu regionalnego perspektywy 2021-2027 i Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich (PROW).

44 umowy o finansowanie projektów o łącznej wartości 21 mln złotych zawarli dziś z samorządem województwa beneficjenci naszego programu regionalnego perspektywy 2021-2027 i Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich (PROW).

Sześć dzisiejszych umów w ramach naszego programu regionalnego (Fundusze Europejskie dla Kujaw i Pomorza – FEdKP – 2021-2027) dotyczy projektów związanych z poprawą warunków pracy i tworzeniem warunków dla wydłużenia czasu pozostawania na rynku pracy pracowników starszych, a także z poprawą dostępności usług społecznych i wsparcia społecznego. Trzydzieści osiem umów PROW to wsparcie dla nowo powstających firm na wsi oraz dla budowy i modernizacji zbiorników retencyjnych. 

– Jestem przekonany, że zakontraktowane dziś środki – niewątpliwie istotne dla rozwoju społecznego – będą dobrze służyły rozwojowi waszych małych ojczyzn – mówił podczas uroczystego spotkania w Urzędzie Marszałkowskim wicemarszałek Zbigniew Ostrowski. W swoim wystąpieniu podkreślił, że przedsięwzięcia, których dotyczą podpisane dziś umowy, dobrze wpisują się w zasady prowadzonej przez samorząd województwa polityki społecznej. – [W strategii rozwoju województwa] poświęcamy wiele uwagi działaniom, których celem jest zatrzymanie w regionie młodych, [właściwa] opieka nad seniorami i budowanie klimatu, w którym osoby aktywne zawodowo mogą się rozwijać i bogacić – stwierdził.

Wicemarszałek Dariusz Kurzawa odniósł się w swoim wystąpieniu do projektów finansowanych z pieniędzy PROW-owskich: – Gratuluję rozpoczynającym działalność biznesową przedsiębiorcom. Cieszę się, że uruchamiamy pierwsze przedsięwzięcia dotyczące retencjonowania wody.

W uroczystości uczestniczyli też przewodnicząca sejmiku województwa Elżbieta Piniewska, wiceprzewodnicząca sejmiku województwa Katarzyna Lubańska, członek zarządu województwa Aneta Jędrzejewska i członek zarządu województw Sławomir Kopyść.

 

 

Biuro Prasowe Urzędu Marszałkowskiego

zdjęcia: Ceremonia podpisania umów FEdKP i PROW, fot. Mikołaj Kuras dla UMWKP