Trwa przebudowa drogi gminnej w Mieczkowie. II etap

Trwa II etap budowy drogi w Mieczkowie. Powstanie ok. 700 metrów bieżących drogi z nawierzchni bitumicznej wraz z utwardzonymi kruszywem poboczami i wjazdami. Inwestycja realizowana jest przy wsparciu ze środków unijnych w ramach PROW na lata 2014-2020. Wysokość dofinansowania to 63,63%. Całkowita wartość inwestycji wynosi 553
536,05 zł. Zadanie realizuje firma Kowalski Budownictwo. Stan naszych lokalnych dróg sukcesywnie jest poprawiany.
Przekłada się to na lepszy komfort jazdy i bezpieczeństwo – podsumowuje Burmistrz Kcyni Marek Szaruga. W dalszych planach jest przebudowa ul. Łąkowej w Kcyni – na to zadania Gmina Kcynia złożyła wniosek o wsparcie finansowe w ramach Funduszu Dróg Samorządowych. Kolejnymi zadaniami w trakcie realizacji jest przygotowanie
projektów budowlanych na przebudowę ul. Sądowej i Farnej w Kcyni i drogę w Dziewierzewie.

zred. Anna Duda-Nowicka UM w Kcyni