Uczniowie I Liceum Ogólnokształcącego w Nakle nad Notecią w Centrum Symulacji Medycznych w Bydgoszczy

16 listopada 2023 roku uczniowie trzech klas biologiczno-chemicznych: I b-ch A, I b-ch B i II b-ch A pod opieką wychowawców, Kamili Stasiewskiej i Joanny Palki, oraz pedagogów, Renaty Woźny i Agnieszki Góral, brali udział w zajęciach zorganizowanych przez pracowników Centrum Symulacji Medycznych w Bydgoszczy.

Centrum Symulacji Medycznych Collegium Medicum UMK zostało utworzone w ramach projektu „Nauczanie symulacyjne drogą rozwoju dydaktyki medycznej w Collegium Medicum Uniwersytetu Mikołaja Kopernika”. Realizuje cele i zadania w zakresie wieloprofilowego wdrażania w Collegium Medicum UMK metod nauczania opartych na symulacji medycznej, zgodnie z Programem Rozwojowym Collegium Medicum UMK (Uchwała nr 119 Senatu UMK z dnia 20 czerwca 2017 r.).

Dzięki uprzejmości Dyrektora Centrum Symulacji Medycznych, pani mgr Zofii Tekień–Jankowskiej, uczniowie Krzywoustego zapoznali się z wyposażeniem wybranych sal, w których studenci kierunków medycznych rozwijają umiejętności i uczą się procedur postępowania z przyszłymi pacjentami. Przeprowadzane są tam także dla nich egzaminy praktyczne.

Uczniowie zwiedzili m.in. ambulans karetki pogotowia z wyposażeniem typu S, zaawansowanym symulatorem pacjenta dorosłego Sim Man 3G i sprzętem do tworzenia środowiska symulowanego. Mogli wykonać symulowaną defibrylację i masaż serca na sztucznym pacjencie, usiąść w kabinie kierowcy karetki, a nawet włączyć jej sygnał alarmowy.

W innej sali Centrum zapoznali się z wyposażeniem do nauczania umiejętności chirurgicznych m.in. ze stanowiskami roboczymi – stolikami mobilnymi, służącymi do trenowania umiejętności wykonywania zabiegów metodą laparoskopową, trenażerami do nauki szycia ran i zestawami chirurgicznymi.

Ostatnią zwiedzaną salą była sala do symulacji pediatrycznej. Na jej wyposażeniu były m.in. zaawansowane symulatory – pediatryczny HAL i noworodka Super Tory ze stanowiskiem do resuscytacji noworodka. W sali obecne były również monitory pacjentów, defibrylator, stolik zabiegowo-narzędziowy, aparat do pomiaru ciśnienia, stetoskop, a także system AV z możliwością nagrywania i odtwarzania zajęć symulacyjnych.

Licealiści z Krzywoustego z wielkim zainteresowaniem i zaangażowaniem uczyli się wykonywania na dziecięcych symulatorach niektórych umiejętności,np. sprawdzania odruchu źrenicznego, osłuchiwania pacjenta za pomocą stetoskopu czy rozpoznawania stanu zdrowia noworodka. Było to dla nich ekscytujące przeżycie. Być może dla wielu będzie to przyszłe miejsce nauki na kierunkach medycznych.

Organizatorki wyjazdu serdecznie dziękują pracownikom Centrum Symulacji Medycznych Collegium Medicum UMK w Bydgoszczy za umożliwienie uczniom zapoznania się z wyposażeniem niektórych sal dydaktycznych, a tym samym zasymulowania pracy w zawodach medycznych.

 

Materiał: Kamila Stasiewska