Uczniowie z Kosowa poznali miejsca walk Powstańców Wielkopolskich na Krajnie i Pałukach

W dniu 9.04.2024r., w ramach Projektu realizowanego ze środków Powiatu Nakielskiego pt. „Poznajemy miejsca walk Powstańców Wielkopolskich na Krajnie i Pałukach. Pamiętamy o ofiarach Zbrodni Pomorskiej 1939„, uczniowie Niepublicznej Szkoły Podstawowej Stowarzyszenia KMK KOS w Kosowie uczestniczyli, pod opieką nauczycieli: p. Iwony Pacholskiej oraz Moniki Balcer, w podróży historycznej do Zamościa i Rynarzewa. Przy Pomniku poświęconym pamięci uczestników bitwy z dnia 18.02.1919r. zostali powitani przez P. Kamilę Czechowską Dyrektor Muzeum Ziemi Szubińskiej w Szubinie, która przybliżyła rys historyczny tego miejsca. Delegacja uczniów złożyła w imieniu społeczności szkolnej i Stowarzyszenia  symboliczną wiązankę kwiatów. Następnie uczestnicy podróży udali się na Cmentarz parafialny przed pomnik Powstańców, gdzie zostali zapoznani z historią działań Powstańców Wielkopolskich na froncie północnym. Zapalając symboliczny znicz, jak również odśpiewując Hymn państwowy. Uczniowie naszej szkoły upamiętnili  miejsca związane ze zwycięskim Powstaniem Wielkopolskim 1918-1919.
Naszej grupie towarzyszyła P. Maria Nowacka – Prezes Towarzystwa Pamięci Powstania Wielkopolskiego 1918-1919 koło w Mroczy im. ppor. Franciszka Borzycha.

Było to kolejne przedsięwzięcie w ramach Konkursu Powiatu Nakielskiego „Powstanie Wielkopolskie 1918-1919 na Krajnie i Pałukach oraz Zbrodnia Pomorska 1939„. Wnioskodawcą było Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju i Integracji Środowiska Wiejskiego Sołectwa Kosowo „KMK KOS” w Kosowie.

Zadanie dofinansowane przez POWIAT NAKIELSKI

Iwona Pacholska NSP w Kosowie