W Rozstrzębowie uczczono 105. rocznicę odzyskania Niepodległości

„Co to jest niepodległość?
teraz wiem już na pewno.
Każde dziecko dziś woła
to polski dom, polska szkoła.”

10 listopada 2023 r w Szkole Podstawowej w Rozstrzębowie uczczono 105. Rocznicę Odzyskania Niepodległości. O symbolicznej godzinie 11.11 zaśpiewaliśmy ,,Mazurka Dąbrowskiego” zgodnie z akcją ,,Szkoła do hymnu” 2023. Następnie przemaszerowaliśmy wokół pobliskiego stawu.
Każdy z uczestników marszu manifestował współczesny patriotyzm, niosąc chorągiewkę w barwach narodowych lub przypinkę patriotyczną, natomiast 17 listopada 2023r. w naszej placówce miała miejsce druga część obchodów tego święta.
W programie uroczystości znalazła się prelekcja Pana Marcina Lisieckiego, nauczyciela historii Zespołu Szkół Technicznych w Kcyni, na temat Miejsc Pamięci Narodowej w naszej „małej ojczyźnie”.
Odbył się również okolicznościowy quiz patriotyczny dla klas I-IV oraz V-VIII.
Reprezentantami poszczególnych klas byli następujący uczniowie: Sebastian Kosmatka kl.I; Olga Chojnacka kl. II; Jakub Bagnerowski kl. III; Lena Kosmatka kl. IV;
Julia Mrozowicz kl. V; Maja Olejniczak kl. VI; Wojciech Kamyszek kl. VII; Monika Bubacz kl. VIII.
Wśród rywalizujących ze sobą uczniów największą wiedzą wykazali się Monika Bubacz z klasy ósmej i Maja Olejniczak z klasy szóstej ( uzyskany wynik 9 punktów na 10 możliwych).
W kategorii klas I- IV, najlepszy wynik osiągnęła Lena Kosmatka z klasy czwartej- 6 punktów na 7 możliwych.
Ostatnim elementem programu był wspólny śpiew pieśni patriotycznych.
Dziękujemy Panu Marcinowi Lisieckiemu za interesującą prelekcję oraz Radzie Rodziców za sfinansowanie upominków dla uczestników konkursu i przypinek patriotycznych dla uczniów.

 

materiał: Szkoła Podstawowa w Rozstrzębowie