W wieku 90 lat zmarła Wanda Szkulmowska inicjatorka i wieloletnia jurorka Konkursów Sztuki Ludowej Pałuk

Z przykrością informujemy, że w wieku 90 lat zmarła Wanda Szkulmowska, inicjatorka i wieloletnia jurorka Konkursów Sztuki Ludowej Pałuk.

Urodziła się w 1931 r. w Warszawie. Po Powstaniu Warszawskim zamieszkała w Bydgoszczy. Magister filologii polskiej. Od 1956 do 1988 r. pracowała w Wydziale Kultury i Sztuki Urzędu Wojewódzkiego w Bydgoszczy zajmując się m.in. społecznym ruchem kulturalnym, upowszechnieniem kultury i mecenatem nad sztuką ludową. Wanda Szkulmowska współpracując z Muzeum Etnograficznym w Toruniu rozwinęła szeroką działalność badawczą w celu szybkiego rozpoznania stanu zachowania kultury tradycyjnej we wsiach, ustalenia potrzeb twórców ludowych oraz możliwości kontynuacji rękodzielnictwa. Podjęła organizację wystaw, które stały się bodźcem dla ludowych artystów. Organizowała kursy haftów kaszubskich, kujawskich i pałuckich. W ciągu trzydziestu czterech lat jako pracowniczka Urzędu Wojewódzkiego tworzyła system opieki nad sztuką ludową oparty na stypendiach, prezentacji dorobku środowisk regionalnych i wystaw indywidualnych . Wanda Szkulmowska jest autorką około dziewięćdziesięciu artykułów i katalogów o sztuce ludowej, indywidualnych twórcach, zespołach folklorystycznych itp. Opracowała dwa tomiki kujawskiego poety Becińskiego (1968, 1973). Jest też pomysłodawcą i redaktorką większych publikacji, z których najważniejsze to: „Sztuka ludowa Kaszubów” (1995) i „Sztuka ludowa Pałuk” (1996). Obie mają w podtytule „Przeszłość i teraźniejszość”, obie też są dziełami zbiorowymi pracowników muzeów Bydgoszczy, Bytowa, Gdańska, Piły, Słupska i Torunia i posiadają wartość monografii zawierających wiele materiałów nieznanych dotąd nauce polskiej. Bez konsekwentnego i umiejętnego działania Wandy Szkulmowskiej książki te nie powstałyby. Szkulmowska nigdy nie zadowalała się obowiązkami urzędnika i osobiście angażowała się w prace scenariuszowe wielu wystaw sztuki ludowej w kraju i za granicą.

Od 1976 r. była nauczycielem akademickim w Instytucie Pedagogiki Społecznej Wyższej Szkoły Pedagogicznej w Bydgoszczy. Mimo przejścia na emeryturę kontynuuje prace organizatorskie i redakcyjne, poszukuje środków na pomoc dla twórców ludowych, realizacje konkursów i wystaw oraz wydawnictw. Od wielu lat jest członkiem zarządu Kujawsko-Pomorskiego Towarzystwa Kulturalnego w Bydgoszczy i członkiem Rady Naukowej Stowarzyszenia Twórców Ludowych w Lublinie oraz opiekunką oddziału bydgosko-toruńskiego tegoż Stowarzyszenia.

opracował: Zbigniew Kubisz

zdjęcie: Szubiński Dom Kultury