Wciąż można składać wnioski o 500 + dla niesamodzielnych

Od 2 września 2019 r. można składać wnioski o świadczenie uzupełniające dla osób niezdolnych do samodzielnej egzystencji. W województwie kujawsko-pomorskim wnioski do ZUS o tzw. 500+ dla niesamodzielnych złożyło ponad 32,7tys. osób, w całym kraju ponad 552tys.

Od września 2019r. osoby niezdolne do samodzielnej egzystencji mogą składać wnioski o tzw. 500 plus dla niesamodzielnych. Najwięcej wniosków w okresie od 2 września 2019 r. do 19 maja 2020 r. wpłynęło do oddziałów ZUS w: Lublinie –27 506, Rzeszowie – 25 712,  Kielcach – 23 942.Najmniej wniosków wpłynęło do oddziałów ZUS w:  Gorzowie Wlkp. – 5 448, Warszawie I – 6 348, Pile – 6 535.Z kolei na Kujawach i Pomorzu wnioski do ZUS o tzw. 500+ dla niesamodzielnych złożyło ponad 32,7tys. osób. W bydgoskiej placówce złożono ponad 15,6 tys. wniosków, a w toruńskiej ponad  17 tys.  –  informuje Krystyna Michałek, rzecznik regionalny ZUS województwa kujawsko-pomorskiego.

W całym kraju do ZUS wpłynęło ponad 552 tys. wniosków. 59 proc. z nich złożyły kobiety. Jeśli chodzi o strukturę wiekową 32 proc. osób miało powyżej 75 lat,62 proc. było w wieku 18–74 lata, a 597 osób nie miało ukończonych 18 lat.Zdecydowana większość osób (ponad 76 proc.) złożyła wnioski na salach obsługi klienta, gdzie mogła skorzystać z pomocy doradców. 24 proc. wniosków wpłynęło pocztą, a 387 wniosków wpłynęło przez Platformę Usług Elektronicznych ZUS.

Kto może się ubiegać o świadczenie

Przypomnijmy, świadczenie 500+ dla niesamodzielnych jest adresowane do osób, które ukończyły 18 lat, mieszkają na terytorium Polski, są niezdolne do samodzielnej egzystencji, a łączna wysokość dotychczasowych świadczeń pieniężnych finansowanych ze środków publicznych nie może przekraczać 1 600 zł a, po waloryzacji od 1 marca 2020 r. 1 700 zł brutto.Przekroczenie tego kryterium dochodowego to w 13 proc. przyczyna wydania decyzji odmawiającej świadczenie.Najczęstszym jednak powodem nie przyznania świadczenia jest brak niezdolności do samodzielnej egzystencji, bo aż 87 proc.

Nie zawsze będzie to 500 zł

Należy pamiętać o tym, że nie zawsze świadczenie uzupełniające będzie przysługiwało w wysokości 500 zł.
W takiej maksymalnej wysokości świadczenie otrzyma osoba, która poza spełnieniem innych warunków przewidzianymi w przepisach, spełni także kryterium dochodowe, tzn. łączna kwota tego świadczenia i innych świadczeń finansowanych ze środków publicznych, które otrzymuje, nie może przekraczać 1700 zł.
Przy wypłacie świadczenia obowiązuje zasada złotówka za złotówkę. Przykładowo, jeżeli suma obecnie pobieranych świadczeń wynosi 1300 zł, to świadczenie uzupełniające jest przyznawane w kwocie 400 zł.
Z kolei, jeśli suma świadczeń ze środków publicznych wynosi 1600 zł, to osoba uprawniona otrzymuje 100 zł.
Z dotychczas złożonych wniosków wynika, że najwięcej osób, bo aż 60 proc. otrzymało świadczenie w pełnej wysokości, czyli 500 zł. Ale 6% świadczeń zostało przyznanych w wysokości poniżej 100 zł. – wyjaśnia rzeczniczka.

Więcej informacji na temat świadczenia uzupełniającego dla osób niezdolnych do samodzielnej egzystencji można znaleźć na stronie internetowej ZUS.

Krystyna Michałek – Rzecznik Regionalny ZUS Województwa Kujawsko-Pomorskiego