Welconomy Forum w Toruniu po raz 31.

Politycy, samorządowcy, przedstawiciele środowisk naukowych i biznesowych oraz instytucji trzeciego sektora uczestniczą w odbywającym się w Toruniu dwudniowym (25-26 marca) forum gospodarczym. Przemawiając podczas wczorajszej plenarnej sesji inauguracyjnej marszałek Piotr Całbecki zwrócił uwagę na przedłużający się niepotrzebnie kryzys rolny związany z niekontrolowanym importem spoza Unii Europejskiej.

– Problemy te można bardzo szybko rozwiązać przy dobrej woli polityków najwyższego szczebla w krajach członkowskich. Tymczasem dyskusje się nie kończą, kryzys się przedłuża, a [prowadzące import produktów rolniczych na wielką skalę] agroholdingi jak puchły od pieniędzy, tak dalej puchną. To nie jest dobra sytuacja i warto tu, na Kujawach i Pomorzu, w jednym z kluczowych dla bezpieczeństwa żywnościowego kraju regionów, o tym rozmawiać – podkreślił marszałek Piotr Całbecki.

Kwestie dotyczące rolnictwa i rozwoju obszarów wiejskich zajmują w programie forum sporo miejsca. Wieczorem odbyła się dyskusja panelowa poświęcona europejskiej wspólnej polityce rolnej i zagrożeniom, które mogą się wiązać z przyszłą akcesją Ukrainy do Unii Europejskiej. Wśród uczestników m.in. wiceminister rolnictwa i rozwoju wsi Stefan Krajewski i poseł Marek Sawicki, minister rolnictwa w latach 2007-2012 i 2014-2015.

Program Welconomy jest jak zwykle bogaty, wśród tematów m.in. rozwój polskiego przemysłu zbrojeniowego, lokalny i regionalny wymiar transformacji energetycznej, sztuczna inteligencja i cyberbezpieczeństwo, instrumenty wsparcia gospodarki, zagrożenia dla zdrowia publicznego i innowacyjne rozwiązania w medycynie oraz efektywny rozwój kolei.

Samorząd województwa jest partnerem strategicznym organizatorów wydarzenia, w którym uczestniczą także wicemarszałek Zbigniew Ostrowski i radny województwa Jacek Gajewski.

 

Beata Krzemińska rzecznik prasowa Urzędu Marszałkowskiego

zdjęcia: Welconomy Forum w Toruniu, fot. Mikołaj Kuras dla UMWKP