Więcbork: Kurs online „Bezpieczne zachowania w sieci”

W dniach od 5. do 16. lipca 2021 roku w Centrum Aktywności Lokalnej odbywał się, w ramach projektu: „Sieć na kulturę w podregionie świeckim”, kurs online pod hasłem „Bezpieczne zachowania w sieci”. Projekt realizowany był przez Miejsko-Gminną Bibliotekę Publiczną w Więcborku. Uczestniczyły w nim dzieci uczęszczające do Świetlicy Środowiskowej „Uśmiech”. Celem szkolenia było podniesienie kompetencji i kwalifikacji cyfrowych pracowników gminnych samorządowych instytucji kultury oraz rozwinięcie kompetencji cyfrowych dzieci biorących w nim udział.

Korzystanie z Internetu ma wiele zalet, których wymienienie  zajęłoby wiele czasu. Niestety globalna sieć niesie ze sobą zagrożenia. Należą do nich   cyberprzemoc, kradzież danych osobowych, wirusy, wyłudzanie poufnych danych, trolle internetowe, hejt i wiele innych. Dwutygodniowe zajęcia  pozwoliły  uczestnikom poznać czyhające na nich w cyberprzestrzeni niebezpieczeństwa. Poza tym pokazały bezpieczne zachowania w sieci i zaprezentowały skuteczne oraz innowacyjne metody obrony przed cyberprzemocą.

Projekt jest współfinansowany ze Środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w Ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa (działanie 3.2 „Innowacyjne rozwiązania na rzecz aktywizacji cyfrowej”).

Katarzyna Włodarczak – UM Więcbork