WTZ, środowiskowy dom samopomocy, warsztaty terapii zajęciowej nieczynne do 24 maja 2020 roku

W dniu 8 maja 2020 roku wojewoda kujawsko-pomorski Mikołaj Bogdanowicz na podstawie art. 11 ust. 1 oraz art 15c ust. 1 ustawy z dnia 31 marca 2020 roku o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw polecił burmistrzom, wójtom, starostom, prezydentom miast: przedłużyć zawieszenie działalności na terenie województwa, w terminach od dnia 11 maja  2020 roku do dnia 24 maja 2020 roku w: placówkach wsparcia dziennego; centrach integracji społecznej; klubach integracji społecznej; dziennych domach i klubach seniorów, w tym placówek działających w ramach Programu Senior +; środowiskowych domów samopomocy; warsztatów terapii zajęciowej.

opracował: Zbigniew Kubisz

zdjęcie ilustracyjne