XI Ogólnopolska Konferencja Naukowa z cyklu „Architektura Miast”

W ramach organizowanej przez Kujawsko-Pomorskie Centrum Kultury w Bydgoszczy XI konferencji z cyklu „Architektura Miast” chcielibyśmy skupić się na obiektach powstających
z przeznaczeniem na siedziby władz państwowych i samorządowych (w tym m.in. ratusze, starostwa, sądy, dyrekcje kolei i inne urzędy). Ideą przewodnią konferencji jest zaprezentowanie architektury administracji państwowej i samorządowej w szerszym kontekście – wykorzystania historycznych stylistyk, budowaniu prestiżu władzy, dostosowywania się do potrzeb w zmieniającym się społeczeństwie oraz dbałości o walory estetyczne. Chcemy ukazać związki i zależności między formą i funkcją w architekturze XIX i XX wieku, zarówno w aspekcie politycznym, ideologicznym, jak i czysto użytkowym – uwzględniającym przemiany cywilizacyjne.

Organizator

Kujawsko-Pomorskie Centrum Kultury w Bydgoszczy

Komitet naukowy:

prof. dr hab. Remigiusz Grochal, dr hab. Hanna Grzeszczuk-Brendel, dr hab. Tomasz Krzemiński, dr hab. Michał Pszczółkowski, prof. dr hab. Jacek Woźny

Sekretarz naukowy:

dr Mateusz Soliński

Patronat honorowy:

Marszałek Województwa Kujawsko-Pomorskiego Piotr Całbecki

Prezydent Miasta Bydgoszczy Rafał Bruski

Kujawsko-Pomorski Wojewódzki Konserwator Zabytków

Narodowy Instytut Architektury i Urbanistyki

Narodowy Instytut Dziedzictwa

Stowarzyszenie Architektów Polskich

PROGRAM

CZWARTEK, 28 września 2023

9.45 I SESJA REFERATOWA

dr hab. Michał Pszczółkowski (Akademia Sztuk Pięknych w Gdańsku, Uniwersytet Zielonogórski), Architektura gmachów administracyjnych – propozycja typologii (na przykładzie realizacji II Rzeczypospolitej)

mgr Krystian Strauss (Kujawsko-Pomorskie Centrum Kultury w Bydgoszczy), Ratusze na Kujawach wschodnich w latach 1815–1870

Jakub Paweł Jastrzębski (Muzeum Krakowa), Magistrat(y) miasta Podgórza

mgr inż.. arch. Bogusław Małusecki (Archiwum Państwowe w Katowicach Oddział w Gliwicach), Reakcje lokalnych mediów na wyłoniony w konkursie architektonicznym projekt nowego ratusza w Gliwicach w 1910 roku

dr hab. s. Anna Tejszerska uSJK (Politechnika Białostocka), Monumentalizm? niekoniecznie, czyli o ratuszach dwudziestolecia w „stylu narodowym”

Dyskusja

12.00 – przerwa kawowa

12.20 – II SESJA REFERATOWA

Tymoteusz Lis (Uniwersytet Adama Mickiewicza w Poznaniu),

Ratusz i landratura w Kościanie – dwa światy?

mgr Piotr Zygmunt Kowalski (Pilecki-Institut Berlin), Dawny gmach Starostwa w Tczewie, projektu Curta Hempla, jako przyczynek do badan nad nowoczesna forma artystyczna u progu XX wieku

mgr inz. arch. Łukasz Wozniak, mgr Alicja Wozniak (Politechnika Łódzka), Nieświadomi skarbów: marmury kieleckie w wystroju budynków urzędów administracji samorządowej w XX wieku

dr Ewelina Lilia Polanska (Akademia Zamojska), dr Jakub Zygawski (Akademia Zamojska, Archiwum Panstwowe w Zamosciu), Gmachy publiczne Zamościa w XIX i XX wieku – architektura, lokalizacja, sukcesja funkcji

Dyskusja

14.15 – przerwa kawowa

15.15 III SESJA REFERATOWA

dr Mateusz Soliński (Kujawsko-Pomorskie Centrum Kultury w Bydgoszczy), Pruski Królewski Sad Okręgowy i Rejonowy w Bydgoszczy – historia i architektura

Andrzej Kotecki (Muzeum Niepodległości w Warszawie), Aleja Szucha 25 – miejsce szczególne w dziejach Warszawy

dr Joanna Wojciechowska-Kucieba (Stowarzyszenie Historyków Sztuki Oddział w Lublinie, Wyższa Szkoła Nauk o Zdrowiu w Bydgoszczy), Siedziby władz kolei państwowych w Lublinie na przestrzeni trzech wieków. Ich stylistyka i funkcja społeczna

dr Agnieszka May-Bednarz (Jelenia Góra), Urzędy pocztowe w Karkonoszach i Górach Izerskich. Wpływ klimatu i położenia geograficznego na ich architekturę i dostępność dla mieszkańców i turystów

dr Elżbieta Nowikiewicz (Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy), Tematy architektoniczne dotyczące Bydgoszczy, Poznania i Windhuk w niemieckich powieściach

Dyskusja

18.00 – Zagmatwane dzieje nowoczesnej administracji na ziemiach polskich w XIX i XX wieku – prelekcja dra hab. Tomasza Krzemińskiego, prof. UMK (Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu)

PIATEK, 29 września 2023

9.15 – Salon Hoffman Kujawsko-Pomorskiego Centrum Kultury w Bydgoszczy

9.30 – wizyta studyjna Szlakiem bydgoskich urzędów, w planie zwiedzania budynki: Urzędu Miasta, Poczty Głównej, Urzędu Wojewódzkiego, Akademii Muzycznej oraz Sadu Okręgowego

Prowadzenie: Bogna Derkowska-Kostkowska, Mateusz Soliński, Krystian Strauss i Adam Szefer (Pracownia Dziedzictwa Kulturowego KPCK w Bydgoszczy)

Ok. 15.00 – powrót do siedziby Kujawsko-Pomorskiego Centrum Kultury w Bydgoszczy, dyskusja

Ok. 15.30 – podsumowanie i zakończenie konferencji
Udział w wizycie studyjnej tylko dla zarejestrowanych uczestników konferencji.

 

Jędrzej Kubiak – Kujawsko-Pomorskie Centrum Kultury w Bydgoszczy