XLIII sesja Rady Powiatu Nakielskiego

Dzisiaj, 9 sierpnia 2022 roku odbyła się XLIII sesja Rady Powiatu Nakielskiego w trybie zdalnym pod przewodnictwem Zbigniewa Sabacińskiego. Procedowany był tylko jedna projekt uchwały ws. wyrażenia zgody na nabycie przez Powiat Nakielski zabudowanej nieruchomości położonej w Nakle nad Notecią z przeznaczeniem na Centrum Archiwizacji i Cyfryzacji Starostwa Powiatowego w Nakle nad Notecią. Zarząd Powiatu Nakielskiego planuje nabycie na wspomniany cel nieruchomość ze środków otrzymanych w pierwszej edycji Polskiego Ładu. Zgodnie z art. 12 pkt 8 z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym do wyłącznej właściwości rady powiatu należy podejmowanie uchwał ws. majątkowych dotyczących m.in.: zasad zbywania i nabywania nieruchomości. Dzisiejsza sesja była poprzedzona dwoma posiedzeniami komisji budżetu i finansów, która wypowiedział się pozytywnie za nabyciem nieruchomości dwoma głosami „za” jednym głosem „przeciw” i jednym głosem „wstrzymującym”. Odbyło się także spotkanie konsultacyjne z wszystkimi radnymi oraz wspólne posiedzenie komisji rady. Za przyjęciem uchwały głosowało 18 radnych, przeciw 2 i 1 radny się wstrzymał.

tekst: Dariusz Wojciechowski

zdjęcia: powierzone

Kopiowanie, przetwarzanie, powielanie w całości lub w części treści opisu, zdjęć oraz wszelkich elementów graficznych a także przechowywanie w systemach wyszukiwania, umieszczanie na innych stronach www, przekazywanie, przesyłanie czy udostępnianie innym osobom wyżej wymienionych elementów bez zgody właściciela i autora jest zabronione. Ustawa z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych. (Dz. U. z 2019 r. poz. 1231 z późn. zm.).