XVII Konkurs Poezji Religijnej

Społeczność  uczniowska i nauczycielska Zespołu Szkół Specjalnych w Szubinie 18.02.2020r. gościła uczestników XVII  Konkursu Poezji Religijnej. Celem konkursu było zapoznanie dzieci i młodzieży z poezją religijną oraz krzewienie wartości chrześcijańskich, a także wzajemna integracja uczniów z sąsiednich szkół.

W konkursie wzięło udział  sześć  placówek o specjalnym charakterze kształcenia: z Kcyni, Bydgoszczy (ZSS nr 31), Karnowa, Żnina i Szubina, a także wychowankowie Warsztatu Terapii Zajęciowej w Szubinie „PELIKAN”.

Spotkanie odbywało się w trzech  kategoriach wiekowych tj.: uczniowie SP- klas I-V,  VI-VIII i jako trzecia kategoria wiekowa uczniowie klas przysposabiających do pracy i uczestnicy warsztatu.

Zebranych  przywitał  Dyrektor Zespołu Szkół Specjalnych w Szubinie Pan Tomasz Lewandowski, następnie wokalnie uświetnili spotkanie uczniowie przygotowani przez Pana Zbigniewa Sabacińskiego. Zanim przystąpiliśmy do właściwej części konkursu głos zabrał przewodniczący jury ksiądz dziekan Tadeusz Lesiński.

W skład jury  wchodzili również Pełnomocnik Burmistrza  Pani Anna Wiśniewska oraz  Dyrektor MGOPS w Szubinie Pani Renata Michalak.

Organizatorki konkursu Jolanta Ollesz, Aneta Sala i Ewa Mruczkowska zapewniły słodki poczęstunek oraz nagrody i dyplomy.

Należy podkreślić, że imprezy tego typu są szczególnie potrzebne i ważne dla „ naszych dzieci”, gdyż pozwalają im uwierzyć we własne możliwości, dają dużo satysfakcji i są jedną z niewielu okazji zaprezentowania się na szerszym forum. Ważną również rzeczą w procesie kształtowania osobowości młodego człowieka jest wpajanie wartości chrześcijańskich.

Wyróżnieni :

SP klasy I-V

I miejsce: Zuzanna Musiał  – ZSS nr 31 Bydgoszcz

II miejsce : Jakub Smarul – ZSS Żnin

III miejsce: Aleksandra Filipiak , Wiktor Wesołowski, Andrzej Flis- ZSS nr 31 Bydgoszcz

SP klasy VI-VIII

I miejsce: Marcin Pardua – ZSS Szubin

II miejsce: Dawid Wrzesiński- ZSS Żnin

III miejsce: Aleks Kaszyński- ZSS nr 31 Bydgoszcz

Klasy przysposabiające do pracy  i Warsztat Terapii Zajęciowej „ PELIKAN”

I miejsce: Krystian Hausz – ZSS Kcynia

II miejsce: Julia Kruszyńska – ZSS Żnin

III miejsce: Damian Rogiewicz i Daniel Pawlikowski – ZSS nr 31 Bydgoszcz

Ewa Mruczkowska