XXVIII Wieczór Seniora w Więcborku

Dnia 7 października 2023 roku w sali gimnastycznej Szkoły Podstawowej Nr 1 im. Polskich Noblistów w Więcborku odbył się XXVIII Wieczór Seniora.

Uroczystość rozpoczęła Więcborska Orkiestra Dęta pod. dyr. Kapelmistrza Dariusza Sobieralskiego, następnie poczet sztandarowy Oddziału Rej. PZERiI wprowadził Sztandar Związkowy. Prowadząca spotkanie, przewodnicząca ZOR PZERiI w Więcborku Zofia Najdowska wraz z wiceprzewodniczącą Danutą Kaplar powitały przybyłych gości: Burmistrza Waldemara Kuszewskiego, posłankę RP Iwonę Kozłowską, przewodniczącą Rady Miejskiej Annę Łańską i radną Iwonę Bonecką, wicestarostę powiatu sępoleńskiego Andrzeja Maracha, wiceburmistrza Jacka Masztakowskiego, sekretarza ZOO PZERiI w Bydgoszczy Zbigniewa Kanię oraz dyrekcje i pracowników: MGOPS, PCPR, MGOK, SP nr1, SP nr 2, DPS w Suchorączku. Powitano również ks. Proboszcza Adama Andrzejczaka, członków Koła „Igłą malowane” i pozostałych zaproszonych gości.

Po powitaniu gości prowadzące uroczystość zaprosiły do obejrzenia filmu „Seniorzy z „sową” w latach 2001-2022” przygotowanego przez Zofię Najdowską i Pawła Węgrzyna. Następnie głos zabrali zaproszeni goście, którzy w swoich wystąpieniach skierowali wiele serdecznych i miłych słów okraszonych bukietami kwiatów i upominkami do więcborskiej społeczności senioralnej zebranej na sali.

Seniorem Roku 2023 ogłoszono Henryka Janowskiego z Sypniewa, chorążego pocztu sztandarowego Oddziału PZERiI w Więcborku. Wyróżnień było więcej, m.in. dla Pani Ireny Świerczyńskiej, przewodniczącej Komisji Rewizyjnej Oddziału z 10-letnim stażem od ZG PZERiI w Warszawie Złota Honorowa Duża Odznaka; podobna dla prezesa RONET-u Bogumiła Zacha, prezesa ZGK Adama Kubiaka; Małą Odznaką Honorową wyróżniono panią Wandę Porazińską, członkinię Komisji Rewizyjnej w Oddziale. Były też dyplomy i medale „przyjaźni”.

W programie artystycznym wystąpili uczniowie klas III z SP nr 1 w Więcborku, zespół teatralny BAKRO z Sępólna Kraj., zespół muzyczny „Klezmerzy” ze Złotowa, którzy swoim występem zachęcili uczestników do tańców.

W czasie trwania imprezy poczęstowano zebranych podwieczorkiem z tortami, ufundowanymi przez Burmistrza, wypiekami zaprzyjaźnionych osób oraz kolacją firmy cateringowej.

 

źródło: UM w Więcborku