Zapalono znicze na grobie Wiktora Rossy patrona szkoły w Ślesinie

Przedszkole w Ślesinie  włączyło się w akcję „Szkoła pamięta” ogłoszoną przez Ministerstwo Edukacji Narodowej. 25 października 2019 roku dzieci zapaliły znicze pod pomnikiem ku czci żołnierzy Ludowego Wojska Polskiego, którzy polegli podczas walk o Ślesin w czasie II wojny światowej. Następnie udali się na cmentarz, gdzie zapalili znicze na grobie Wiktora Rossy- patrona Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Ślesinie.

Zespół Szkolno-Przedszkolny w Ślesinie